Tests

Question
Akut krise

Denne test giver en indikation på, hvordan du reagerer på en akut opstået krise. Se eventuelt filmen om akutte kriser her, hvor du får gode råd til, hvad du selv kan gøre. Mere almindelige stres

Start test

ADHD barn

ADHD for barn på 16 år eller yngre Følgende symptomer skal have været til stede i minimum seks måneder og skal samtidigt være af en sværhedsgrad, så de i væsentlig grad påvirker skole- el

Start test

ADHD voksen

Hvis du har ADHD/ADD, vil det måske være svært for dig at gennemføre denne test, fordi du vil blive utålmodig. Tag evt. en elastik om håndleddet for at huske dig selv på, hvad du skal, så du i

Start test

Autismeforstyrrelse

Denne test giver et fingerpeg om, hvorvidt det er nødvendigt med en nærmere undersøgelse eller drøftelse af, om et barn bør undersøges for en autismeforstyrrelse. I svarene skal der tages hensyn

Start test

Depression

Depression har mange forskellige årsager. Undersøg eventuelt, om der er andre tests, der er relevante for dig at tage. Depressive symptomer kan eksempelvis udspringe af sorg, lavt selvværd, psykisk

Start test

Lavt selvværd

De fleste kan opleve, at deres tro på dem selv ind imellem svigter dem. Dette er noget andet end at have et grundlæggende lavt selvværd. Det kan være svært at tro på, at det kan blive anderledes

Start test

Psykisk vold

Psykisk vold kan medføre, at du kommer i tvivl om, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert. Derfor skal du svare Ja, hvis du er i tvivl. Denne test kan bruges som huskeliste ved samtale med en

Start test

Stress

Vi er alle stressede nogle gange, hvilket er helt ok, for det kan vi sagtens kan tåle. Men hvis du er overbelastet over længere tid, kan stress være direkte farligt, da den skader din krop og din h

Start test

Angst - Agorafobi

Agorafobi er ofte en angst (fobi) for åbne pladser eller angst for situationer med mange personer til stede. Angst mærkes tydeligt i kroppen ved eksempelvis hurtig vejrtrækning, svedige hænder,

Start test

Angst - Fobi

Fobi er angst for en specifik ting (objekt), eksempelvis angst for at flyve, højder, at køre med elevator, at se blod, forskellige dyr eller at blive stukket med en nål. Angst mærkes tydeligt i kr

Start test

Generel angst – børn under 12 år

Inden denne test, bør der testes for separationsangst, panikangst eller andre mere specifikke typer angst, der evt. kan give et fingerpeg om, hvorvidt barnet har en mere specifik angstproblematik.

Start test

Generel angst

Generel angst kaldes af læger og psykologer generaliseret angst, da angsten ikke er knyttet til bestemte ting eller situationer, men kan udløses i mange situationer.

Start test

Panikangst

Panikangst er angst, der opstår i løbet af få minutter. Det er et anfald af angst. Panikangst kan være en del af andre former for angst og kan opstå som følge af posttraumatisk stress, depressio

Start test

Separationsangst (Børn)

Testen er lavet til børn. Testen tages som samtale med barnet og udfyldes af den voksne.

Start test

Social angst

Angst mærkes tydeligt i kroppen ved eksempelvis hurtig vejrtrækning, sved i hænderne, hjertebanken, kvalme eller svimmelhed, og det føles stærkt ubehageligt.

Start test

Kommunikation

Denne test undersøger, hvor gode I er til at kommunikere i jeres parforhold. God kommunikation er bærende for, at man får delt tanker og følelser omkring livet og er afgørende for at kunne komme

Start test

Evaluering efter første psykologsamtale

Alt for mange får ikke forholdt sig til, om den psykolog, de har været inde ved, var den rigtige. Det er måske fordi man ikke vidste, hvad man skulle forvente. Ikke desto mindre viser en del forskn

Start test