Generel angst (generaliseret angst) – børn under 12 år

Question

Inden denne test, bør der testes for separationsangst, panikangst eller andre mere specifikke typer angst, der evt. kan give et fingerpeg om, hvorvidt barnet har en mere specifik angstproblematik.

Testen tages som samtale med barnet og udfyldes af den voksne.