Autismeforstyrrelse

Question

Denne test giver et fingerpeg om, hvorvidt det er nødvendigt med en nærmere undersøgelse eller drøftelse af, om et barn bør undersøges for en autismeforstyrrelse. I svarene skal der tages hensyn til om barnets niveau er alderssvarende. Mange har svært ved at vurdere, hvad der ligger inden for et alderssvarende niveau. Derfor kan man med fordel alliere sig med en pædagog, der kender barnet godt, når testen skal besvares.

 

Onlinetest for autisme – er mit barn autist?

Vores autisme-test er lavet til forældre til børn med symptomer på autisme. Testen kan ikke diagnosticere, men den giver et fingerpeg om, hvorvidt det er nødvendigt med en nærmere undersøgelse af barnet med henblik på af afkræfte eller bekræfte en autismeforstyrrelse. 

I jeres svar på autisme-testen skal der tages hensyn til, om barnets niveau er alderssvarende eller ej. Mange kan have svært ved at vurdere, hvad der ligger inden for et alderssvarende niveau, og vores autisme-test kan derfor med fordel udfyldes i samarbejde med en pædagog fra barnets daginstitution eller skole, der kender barnet godt.

Test om jeres barn måske har autisme

Symptomerne på autisme hos børn er utroligt mange, og nogle symptomer er endda ret almindelige at se på et eller andet tidspunkt i barnets normale udvikling uden, at der nødvendigvis er tale om autisme. 

En test er derfor nyttig til at spore jer ind på, om jeres barns udfordringer bør kigges nærmere på, og for mange forældre er det en stor lettelse at påbegynde processen mod eventuel udredning af barnet med autisme.

En udredning skal gerne ske så tidligt som muligt, da autisme kan stå i vejen for at fungere på lige fod med sine jævnaldrende, hvilket vil blive mere og mere udtalt, jo ældre barnet er. Med papir på jeres barns diagnose kan der iværksættes den rette støtte, og mistænker I autisme hos jeres barn, er vores autisme-test et godt første skridt at tage mod bedre trivsel for hele familien.