Autismeforstyrrelse

Question

Denne test giver et fingerpeg om, hvorvidt det er nødvendigt med en nærmere undersøgelse eller drøftelse af, om et barn bør undersøges for en autismeforstyrrelse. I svarene skal der tages hensyn til om barnets niveau er alderssvarende. Mange har svært ved at vurdere, hvad der ligger inden for et alderssvarende niveau. Derfor kan man med fordel alliere sig med en pædagog, der kender barnet godt, når testen skal besvares.