ADHD Barn

Question

ADHD for barn på 16 år eller yngre

Følgende symptomer skal have været til stede i minimum seks måneder og skal samtidigt være af en sværhedsgrad, så de i væsentlig grad påvirker skole- eller fritidsliv på en tydeligt negativ måde. Først hvis begge disse kriterier er opfyldt for det enkelte symptom, skal der svares ja. De fleste børn vil opleve en række af disse symptomer som et led i deres normale udvikling.