ADHD Barn

Question

ADHD for barn på 16 år eller yngre

Følgende symptomer skal have været til stede i minimum seks måneder og skal samtidigt være af en sværhedsgrad, så de i væsentlig grad påvirker skole- eller fritidsliv på en tydeligt negativ måde. Først hvis begge disse kriterier er opfyldt for det enkelte symptom, skal der svares ja. De fleste børn vil opleve en række af disse symptomer som et led i deres normale udvikling.

 

Dette er en ADHD-test til børn på 16 år og yngre. De fleste børn vil opleve ét eller flere ADHD-lignende symptomer som en del af deres normale udvikling på et eller andet tidspunkt i løbet af barndommen. 

Det er vigtigt, at de symptomer, der spørges ind til i vores ADHD-test for børn, skal have været til stede i minimum seks måneder og samtidig skal være af en sværhedsgrad, så de i væsentlig grad påvirker skole- eller fritidsliv på en tydeligt negativ måde.

Først hvis begge disse kriterier er opfyldt for det enkelte symptom, skal der svares ja på spørgsmålet.

Anerkendt ADHD-test til børn

Vores ADHD-test til børn giver en indikation til jer som forældre i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt jeres barn har ADHD eller ej. Testen fungerer samtidig godt som huskeliste ved senere behandling, hvor der skal redegøres for de udfordringer, I som familie står med.

Det kan føles som noget af en mundfuld at gå i gang med testen, men forhåbentlig vil I føle jer lidt lettere bagefter. Skulle I have brug for en efterfølgende snak med en psykolog med speciale i ADHD hos børn, står vores dygtige psykologer klar til at gribe jer. 

Kontakt os endelig for svar på jeres spørgsmål om ADHD-testen til børn og om det videre forløb, når man har et barn, hvor der mistænkes ADHD. Vi har mange års erfaring i at hjælpe forældre og børn i processen og vores online ADHD-test til børn er et godt første skridt på vejen.