Har du netop mistet nogen eller er du på anden måde ramt af sorg? Så kan du få hjælp til at bearbejde følelsen, som kan være svær at rumme.

Hvad er sorg?

Sorg er den følelsesmæssige reaktion vi får i forbindelse med at miste nogen eller noget, der står os nær. Den er psykisk smertefuld, belastende og kan i en periode opleves som altoverskyggende.

Sorg er i sig selv ikke en sygdom, men en proces, hvor man bearbejder de følelser, og tilpasser sig de forandringer, tabet har medført. Det er meget individuelt, hvor lang tid man bruger på denne proces, ligesom det er individuelt hvor meget den påvirker os.

Når sorgprocessen forløber naturligt, aftager sorgreaktionen ligeså stille hen ad vejen, og man vil opleve at have tilpasset sig de nye omstændigheder og accepteret tabet. Sådan går det det imidlertid ikke altid. For nogle sørgende viser der sig problemer med at komme naturligt igennem sorgprocessen. Man kan hermed opleve at komme til at sidde fast i sorgen, eller at den udvikler sig til en decideret psykisk lidelse, fx depression, stress eller angst.

Hvordan behandles sorg af en psykolog?

En psykolog kan bistå dig i din sorgproces på forskellige måder og på forskellige stadier. Hvis du netop har mistet, og oplever at være så ramt af sorgen, at du ikke kan rumme andet, eller måske ikke har nogen at snakke med om det, kan psykologen hjælpe dig med selve bearbejdnings- og tilpasningsprocessen, mens den står på. Her taler man om selve tabet, savnet og de følelser, der knytter sig hertil. I mange tilfælde er det også relevant at tale om død og dødsangst på et mere generelt plan, da dette er noget, som ofte vækkes i forbindelse med tab.

Hvis der er opstået problemer i forbindelse med sorgprocessen, kan psykologens hjælp desuden omfatte en behandling af de psykiske problematikker, der måtte være opstået i denne sammenhæng, fx depressive symptomer, hjælp til at mestre hverdagen osv.

Hvad får du ud af at blive behandlet af en psykolog?

Når du er færdig med dit forløb, vil sorgen fylde væsentligt mindre i din hverdag, og dit funktionsniveau vil igen være som det plejer. Du vil have opnået en højere grad af accept af tabet, og det vil ikke længere føles som et punkt, der er så ømt, at det slår dig omkuld ved enhver påmindelse. Du vil stadig kunne mærke savnet ind imellem, men det vil være på en mere afbalanceret måde i forhold til dit liv i øvrigt. Måske vil du desuden kunne mærke, at der er mere plads i bevidstheden til også at kunne glæde dig over de gode minder igen.

I Psykologhuset ved Åen kan du få hjælp til arbejde med din sorg hos eksempelvis Anette Rasmussen.