Slå automatpiloten fra og observer det, der opstår, undersøg det og vær med det – med en holdning præget af åbenhed, nysgerrighed, venlighed og accept.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness refererer til en tilstand af at være opmærksomt til stede i nuet – med åbenhed, nysgerrighed og accept af det, som er. Mindfulness praktiseres gennem nærværs- og meditationstræning.

Når man er mindful er man opmærksom på det, der foregår i bevidsthedsfeltet fra øjeblik til øjeblik. Dvs. at man observerer strømmen af bl.a. tanker, følelser, impulser og sansemæssige indtryk som de kommer og går. Normalt er vi ikke specielt opmærksomme på det, som sker i vores bevidsthedsfelt. Det sker bare, og så har vi en tendens til blot automatisk reagere på det, der dukker op, når det dukker op – dvs. fx at dømme, vurdere, handle på og måske endda bekæmpe det. På denne måde kan vi ofte få oplevelsen af, at det er disse ting, der styrer os og den måde vi agerer og har det på.

Når man praktiserer mindfulness, træner man sig i at slå denne ”automatpilot” for reaktion fra, og blot observere det, der opstår, undersøge det og være med det – med en holdning præget af åbenhed, nysgerrighed, venlighed og accept.

På denne måde arbejder man sig med mindfulness hen imod en større kapacitet for at kunne være i et ”værens-modus” – altså der hvor vi bare ”er”, frem for altid at bevæge os i et ”handle-modus” – der hvor vi konstant handler, bedømmer og er på vej.

Hvorfor mindfulness?

Ved at arbejde med evnen til at ”være” fra et observerende, ikke-dømmende og ikke-handlende perspektiv til det, vi oplever, får vi mulighed for at optræne en form for psykologisk fleksibilitet, som har mange gavnlige effekter i forhold til vores sind og vores trivsel.

Megen forskning igennem de sidste 10-12 år peger på, at praktiseringen af mindfulness kan modvirke symptomer på bl.a. stress, angst og depression. Faktisk er der efterhånden solid evidens for det som et ligeværdigt, og i nogle tilfælde bedre, redskab sammenlignet med medicin i behandlingen af disse lidelser. Desuden kan mindfulness fungere som en effektiv forebyggende og trivselsfremmende indsats.

De specifikke gevinster, man, ud over symptombehandling, kan se ved praktiseringen af mindfulness er bl.a.:

 • En højere grad af indre ro og overskud
 • Forbedret koncentrationsevne
 • Få rummelighed
 • Højere grad af selvaccept
 • Forbedret impulskontrol
 • Et mere nuanceret og fleksibelt forhold til tanker
 • Mindre grad af tankekaos
 • Bedre søvn
 • Højere tolerancetærskel for ubehag (fysisk, følelsesmæssigt, e.g.)
 • Bedre kontakt mellem krop og sind
 • Bedre evne til at være nærværende
 • Mere glæde i hverdagen

Mindfulness i Psykologhuset ved Åen:

I psykologhuset ved Åen er der forskellige muligheder for at lære om og arbejde med mindfulness. Læs bl.a. om psykolog Anette Rasmussen, som tilbyder mindfulness-træning både via kurser, meditationsgrupper og på individuelt niveau.