Kognitiv psykologi er studiet og behandling af de mentale processer; Tanker, opfattelse, hukommelse, læring, sprogbrug, kreativitet, intelligens mm. Hvis du bliver behandlet ved en kognitiv psykolog, trækker denne psykolog på videnskaben inden for kognitiv psykologi.

Fokus for den kognitive psykolog er de mentale processer, der påvirker adfærden. Ideen er her, at hvis tankerne kan ændres, kan adfærden ændres. Når adfærden ændres, kan de problemer, som du har, forsvinde eller formindskes. Det kan eksempelvis være præstationsangst, socialfobi eller OCD. Læs her om behandling ved en kognitiv psykolog.

Kognitiv psykologi er en nyere gren af psykologien, men er i dag en af de mest benyttede. Som en del af den større kognitive videnskab er den relateret til andre discipliner som eksempelvis lingvistik og neuropædagogik.

Op til 50’erne var behaviorismen fokus for psykologien. Efter 1950 skiftede fokus til adfærdspsykologien og på den måde kom der fokus på emner som problemløsning og opmærksomhed. I dette skift i psykologien kom der fokus på, hvordan individet behandlede information og i slutningen af 60’erne kom den første brug af udtrykket kognitiv psykologi.

De mentale processer

Opfattelse

Vores hjerne har evnen til at filtrere uønsket information bort. Vi har ikke den mentale kapacitet til at behandle alt information, som vi ser, hører, lugter og føler. Derfor vil vores opfattelse være sporet på det, der er relevant og vi vil automatisk sortere resten fra. Det er kun en brøkdel af den information vi modtager, som faktisk bliver opfattet.

Vores opfattelse kan kategoriseres på to måder. Dels kan vi reagere på pludselige indtryk. Det kan være, vi bliver bange for en edderkop. Det kan være vi instinktivt bremser på cyklen, hvis vi hører et bilhorn. Det er den del af opfattelsen, som ikke er planlagt og gennemtænkt. Den anden del af vores opfattelse handler om, at vi kan give ting særlig opmærksomhed. Vi kan måske fokusere på flere ting på en gang. Når vi gør os umage, er det den sidste del af opfattelsen, vi arbejder med.

I den kognitive behandlingen ved en psykolog, er der eksempelvis forskel på ,om du er angst for pludselige høje lyde, eller om du har præstationsangst ved eksempelvis ikke at lave en god nok aflevering på universitetet eller arbejdet.

Hukommelse

Traditionelt har vi set hukommelse som korttidshukommelse og langtidshukommelse. En bedre måde at betragte hukommelse på er, at betegne korttidshukommelsen som arbejdshukommelse og så så se hukommelse ikke som en lagring af enkeltdele som på en computer, men som lagring i sammenhænge og historier. Din arbejdshukommelse bestemmer hvor mange enkelte bidder af information, du hurtigt kan trække på i løsningen af en opgave. De første tegn på stress [link stress] opleves bl.a. som begrænsning af arbejdshukommelsen. Det er kroppens måde at beskytte sig på. Ved at reducere arbejdshukommelsen, begrænses den mængde information, som hjernen skal forholde sig til. Det er kroppens første trin i at begrænse skader på hjernen som følge af stress.

Størrelsen på arbejdshukommelsen har betydning for vores intelligens og hvilken type opgaver vi kan håndtere. Arbejdshukommelsen kan ikke trænes eller gøres større. Men det er muligt at arbejde med resten af vores hukommelse. Da vi husker i sammenhænge & historier (kontekster), vil det at arbejde med omskrivning af historierne og fortolkningen af disse betyde noget for hvilke elementer af vores hukommelse, der træder tydeligst frem i vores bevidsthed. Der kan arbejdes i terapien med hvad du husker og ikke husker. En psykolog der arbejder narrativt, vil benytte sig af denne effekt.

Perception

Ved siden af opfattelse af, hvad vores sanser giver os af information, indeholder perception også et fortolkningselement. Med opfattelse vil vi normalt forstå perception. Perception er, hvordan vi forstår verden omkring os. Skelnen er vigtig, fordi det betyder at man i terapien kan arbejde med fortolkningen af det, du opfatter.

I kognitiv terapi arbejdes der sommetider med eksponering. Det kan være barnet skal tage en lille tur med elevator. Først med en voksen og derefter med sig selv. Først en lille tur i elevator, derefter en stor tur. Ved eksponeringen arbejdes der med opfattelsen. Tanken er, at når du udsættes for det, du har angst for gentagne gange, vil hjernen vænne sig til det. Overraskelsen forsvinder, og det informationspåvirkningen bliver mindre.

At arbejde med denne eksponering er forskellig fra at arbejde terapeutisk med fortolkningen af, det der sker. Ofte vil behandlingen kombineres. Det sker ved terapeutisk at tage samtaler om de ting, der lykkedes, eksempelvis her; at tage elevatoren.

Kognitive processer

En nyere måde betragte kognitive processer på er skelnen mellem intuition og fornuft. Intuitionen er hurtig og automatisk og er knyttet til de følelsesmæssige processer. Intuitionen er funderet på vaner og er vanskelig at ændre. Fornuften er langsommere og nemmere at ændre og behandle, da den påvirkes af bevidste tanker og beslutninger.

Når du vælger en psykolog i Psykologhuset ved Åen, vil de alle mestre dele af den kognitive psykologi.

Selvhjælpsværktøjer der understøtter kognitiv terapi

Selvhjælpsværktøjer der kan understøtte kognitiv terapi

På detkanblivebedre.dk finder du et trivsels logbogs værktøj der kan understøtte kognitiv terapi.