I kognitiv terapi vil den kognitive psykolog arbejde med den måde, du tænker om problemerne på og den måde du tænker om dit liv. Det kan være at du har negative tanker og at disse negative tanker kommer til at bestemme, hvordan du tænker og agerer. Når kognitiv terapi er bedst, kan den give hurtige resultater, fordi hvis det lykkes at ændre den måde, du tænker på, kan det også ændre den måde, du agerer og handler på.

Sådan foregår behandling ved en kognitiv psykolog

Som regel vil psykologen udforske hvilke tanker eller forestillinger, der udløser de negative tanker. Der ses på sammenhængen mellem tanker, følelser og så adfærd. Herefter ses der på alternative tanker, der kan stå i stedet for de negative tanker. Den kognitive psykolog fokuserer altså populært sagt på de positive sider og færdigheder du har. Når disse mere positive tanker og færdigheder er identificeret, vil næste skridt ofte være at afprøve dem i små skridt i praksis.

Hvornår skal du bruge en kognitiv psykolog

Kognitiv terapi er særligt godt ved behandling OCD (tvangshandlinger) og mange typer angst. Det kan eksempelvis være angst for at være sammen med andre mennesker, præstationsangst, at flyve eller angst for edderkopper. Læs mere om behandling af angst her. Behandlingen er god til de ting, der er lette at sætte ord på, men kognitiv terapi kan bruges til mange forskellige lidelser.

Samtidigt er kognitiv terapi god til angstbehandling af børn, da tilgangen ikke kræver et stort sprog, men der kan i stedet trænes og handles på det. Det gælder fx. Cool Kids programmet flere psykologer ved phuset praktiserer.

Bliv kontaktet af en ledende psykolog i København eller Århus, som vil finde den rigtige kognitive psykolog til din problemstilling

Start med at udfylde nedenstående formular. Du vil så blive ringet op af en psykolog, som har ansvar for at klienterne får den rette psykolog. I samtalen skal du sige hvad dit problem er, og at du efterspørger en kognitiv psykolog. Bemærk at du ved dette tilbud ikke kan få en psykolog med viderehenvisning fra en læge, men du får i stedet den private psykolog, der giver størst succes for effekt i behandlingen.

Bemærk at denne service ikke kan bruges hvis du har henvisning fra din læge.

København

Århus

Hvornår skal du ikke bruge en kognitiv psykolog

Du skal ikke bruge kognitiv terapi, hvis du ikke får små resultater efter 3 behandlinger. Det gælder også andre behandlingsformer. Det kan være en lille fremgang, men den vil være tydelig. For fuld effekt vil det ofte tager over 8 gange, men efter 3 gange skal du tydeligt se, at du er kommet lidt nærmere. Hvis ikke, skal du vælge en ny psykolog. Læs her hvordan du finder og vælger en god psykolog. Og se her hvordan du tester din psykolog og hvordan du evaluerer dit forløb ved psykologen.

Det gode ved kognitiv terapi er, at den giver synlig resultat efter få behandlinger. Men det er ikke altid, at det virker. Det kan dels være fordi, at du ikke har den rigtige relation til psykologen, men også fordi de værktøjer, der bruges, ikke er de rigtige. Det vil her være lettere for dig at skifte psykolog end for psykologen at skifte værktøj. Det kan godt være at psykologen kan skifte værktøj, men det må du ikke forlade dig på.

Samtidigt skal du ikke bruge kognitiv terapi, hvis du tidligere med succes har brugt det, men efter ½ år eller mere er faldet tilbage til de game vaner eller tanker. Vælg da en ny psykolog. Det handler ikke om, at du ikke kan finde ud af det, eller at psykologen er dårlig, men om at der skal tages andre redskaber i brug.

Du vil ofte få en øvelse med hjem

I den kognitive terapi trænes der med vanen indtil en ny og bedre vane. Hvis din psykolog vælger at arbejde kognitivt med dit problem, vil du derfor ofte få små praktisk hjemmeopgaver. Hvis du har social angst kan det være at tage et stop med bussen eller gå ind i Magasin. Nogle få gange vælger psykologen at træne disse færdigheder sammen med dig.

 Min læge siger jeg skal finde en kognitiv psykolog

Måske sidder din læge med en forestilling om, at det, at gå til psykolog, stadig er noget med at ligge på en briks, hvor en gammel mandlig psykolog spørger til din barndom. Sådan er det kun på film. Det afgørende er resultatet af terapien – ikke terapiformen.

Over 1000 undersøgelser viser, at relationen til psykologen er afgørende for resultaterne. Lider du af angst, kan det være godt at starte med kognitiv terapi, men der findes andre værktøjer og andre psykologer. Din læge vil på lægestudiet have modtaget lidt undervisning i kognitiv psykologi. Flere psykologer hos Psykologhuset ved Åen har undervist læger på medicinstudiet i kognitiv psykologi.

Kognitiv terapi er en mere letforståelig terapiform, som er let at praktisere for den professionelle og også at forstå som kunde. Det giver involvering af dig som kunde/klient samtidigt med, at psykologen ofte vil mestre den kognitive terapi. Det er en stor fordel ved behandlingen.

Der er også begrænsning for kognitiv terapi for særligt effekten på den lange bane. Udfordringen opstår, når den så at sige ’sure mandag’ opstår. Derfor vil du også opleve, at de fleste kognitive orienterede psykologer kombinerer behandlingen med andre behandlingsformer og terapigreb.

Alternativer til kognitiv terapi

Kognitiv psykologi har fokus på individet. Det kan være, hvordan du håndterer stress på arbejdet ved at arbejde med dine tanker om stressen. Eller det kan være, hvordan du håndterer din angst for at lave den perfekte opgave, ved at prøve at aflevere en opgave, der er mindre perfekt. Fordelen ved terapien er derfor ofte, at problemerne kan håndteres uden at involvere andre.

Et alternativ eller supplement til kognitiv terapi er eksempelvis at arbejde systemisk med problemet. I systemisk terapi arbejdes der med relationerne og systemet omkring personen. Ulempen ved kognitiv terapi er, at det er svært at ændre vaner og holde dem på den lange bane. Det kan eksempelvis være, at der opstår en endnu sværere situation på arbejdet og at problemerne på hjemmefronten samtidigt spidser til. I sådan en situation vil kroppen let falde tilbage i gamle vaner. En løsning omkring en stresset situation kan eksempelvis være, at nå frem til en så banal beslutning som at skifte arbejde/skole for at komme ind i nye omgivelser.

Det er værd at pointere forskellen mellem de forskellige typer af terapi, fordi det betyder, at hvis du ikke får resultat af den ene type, så er det ikke fordi, at du ikke kan helbredes eller få det bedre. Det handler om at vælge en anden behandlingsform. Her vil oftest være en fordel at vælge en ny psykolog.

Læs mere om kognitiv psykologi her.