Du har flere muligheder for at få gratis psykologhjælp.

Har du akut behov for hjælp?

Din praktiserende læge vil vejlede dig i nogle af mulighederne for psykologhjælp ved en akut situation. Lider du af akut angst vil det også være din læge som evt. kan stille en diagnose og udskrive medicin.

Gratis psykologiske tests og selvhjælpsværktøjer

Hvis du er i tvivl om din situation og din lidelse, kan du gå ind på www.detkanblivebedre.dk og tage en af de professionelt udviklede psykologiske tests, som kan være med til at afklare din situation. Der er en lille opstartsguide, som kan lede dig på vej, hvis du er usikker på, om du har brug for hjælp.
Det gratis trivselsværktøj på sitet kan hjælpe dig med at få et overblik over din trivsel, dine symptomer, evt. medicin m.m. Trivselsværktøjet kan bruges til dig selv, men er også nyttigt hvis du er pårørende eller forælder til et barn. Det er et godt udgangspunkt for samtalen med de professionelle psykologer, men kan fint bruges selvstændigt, når det kan være svært at finde ud af, hvor du står, og hvad der virker for dig eller dem, du holder af.
Værktøjerne er udviklet af Psykologhuset ved Åen. De bygger på eksisterende behandlings- og diagnosticeringsmetoder som anvendes af psykologer landet over i dag.

Gratis psykologhjælp gennem sundhedsforsikringen på din arbejdsplads

Til en start kan du undersøge om din arbejdsplads har en sundhedsforsikring. Din arbejdsplads behøver ikke vide, hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Kontakt forsikringsselskabet direkte. Dit forsikringsselskab har her tavshedspligt. Ofte vil forsikringen dække 10-12 psykologbehandlinger, der således bliver gratis psykologhjælp for dig. Når du har kontaktet dit forsikringsselskab, vil de sende en bekræftelse, du så kan tage med til din psykolog. Din psykolog vil så sende regningen direkte til forsikringsselskabet. Du kan ved dit forsikringsselskab forhøre dig om kravene til hvilken psykolog du kan vælge.

Er du i tvivl om hvilken psykolog, du skal vælge, så læs mere her.

Gratis psykologhjælp gennem din indboforsikring

Indbo/familie forsikringen gør ikke psykologhjælpen gratis, men kan give et tilskud. Der er kun nogle forsikringsselskaber, der tilbyder den mulighed. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere. Tilskuddet gives typisk til grupper og problemstillinger, som den offentlige sygesikring dækker. Læs mere her. Nogle forsikringsselskaber vil også give direkte tilskud til parterapi.

Gennem din egen læge

Nogle gennemgribende psykiske lidelser som eksempelvis skitzofreni behandles ved, at din egen læge henviser dig til en psykiater. For nogle lidelser som eksempelvis OCD og depression kan der også i nogle tilfælde gives tilskud. Kontakt din læge for at høre nærmere. Hvis du ikke ønsker at bliver registreret i systemet, skal du vælge en psykolog direkte. Psykologen har tavshedspligt, men du undgår at blive registreret nogle steder. Som udgangspunkt er det for svære lidelser vigtigt at følge sin læges råd.

Gratis psykologhjælp for unge mellem 18 og 20 år med angst eller depression

Som en midlertidigt forsøgsordning fra juli 2018 til udgangen af 2021 vil unge i denne aldersgruppe have mulighed for at kunne gå til psykolog uden at betale. Bemærk at det kun gælder hvis du bliver henvist af din læge, og at det kun gælder hvis du har angst eller depression. Samtidigt skal du være opmærksom på, at denne ordning kun kan benyttes ved psykologer der har ydernummer. I Århus og København vil der oftest være længere ventetid til disse psykologer. Ønsker du at gøre brug af tilbuddet skal du kontakte din praktiserende læge.

Billig eller gratis psykologhjælp for unge

Nogle kommuner har et tilbud om billig eller gratis psykologhjælp for unge mellem 18 og 25 år. Du kan se en oversigt over de kommuner som som har tilbuddet her. Psykiatrifonden arbejder på, at flere unge kan få gratis psykologhjælp.
Udvalgte kommuner:

Århus

Aalborg

Odense

Kolding

Ved de kommuner hvor der ikke tilbydes gratis psykologhjælp vil du ofte have mulighed for at få samtalerne til en nedsat takst på kr. 400/t.

Bemærk at tilbuddene ikke kræver henvisning. Du kan derfor være anonym og ikke få registreret dit problem i din journal ved lægen. Tilbuddene er del af et politisk ønske om at løfte hele psykiatriområdet for unge og har bred faglig opbakning.

Aarhus ung

Aarhus ung tilbyder op til 5 gratis samtaler hvis du ikke har mulighed for hjælp andre steder for unge mellem 15 og 27 år. Tilbuddet er anonymt. Du skal være bosat i Århus Kommune. Efter de 5 samtaler vejledes du i, hvordan du kommer videre. Læs om Aarhus Ung her. Ring på 51576260 for at høre nærmere om mulighederne. Aarhus ung vil eksempelvis kunne hjælpe i forhold til selvmordstanker, vold og misbrug, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, stoffer og alkohol. Bemærk at der kan være ventetid. Aarhus ung har også et kognitiv terapicenter hvor du kan få samtaler for 300 kr/timen af praktikanter. Dette tilbud gælder for voksne.

Du kan læse om erfaringerne fra Aarhus ung tilbud med at give gratis psykologhjælp her. Der er generelt god tilbagemelding fra både brugere og psykologer og kun 11% er stoppet i utide, dvs. 9 ud af 10 brugere gennemfører forløbet. Du kan benytte dig af tilbuddet uden henvisning fra egen læge. Det kræver at du ikke kan få tilbud om psykologhjælp gennem andre muligheder, fx. din skole.

Gratis psykologhjælp for studerende på en lang eller mellemlang uddannelse

Kontakt studenterrådgivningen hvis du er er studerende på en videregående uddannelse. Studenterrådgivningen kan tilbyde gratis psykologhjælp til studerende. På studenterrådgivningen er der også tilknyttet socialrådgivere og psykiatere. Læs mere om gratis psykolog hjælp for studerende. Her kan du også læse om en gratis app som hjælper mod eksamens angst.

Bemærk at mange psykologer i phuset tilbyder rabat til studerende. Læs ved de enkelte psykologer om denne mulighed. Mange af disse psykologer vil have lang erfaring i terapi for studerende og kan sikre at du får gode resultater af din behandling. Dette vil ikke være tilfældet hvis du får terapi af en studerende. Ved phuset er det kun erfarne psykologer der praktiserer. Husk at læse om hvordan du finder den gode psykolog her.

Gratis selvhjælps grupper

Frivilligcenter SR-bistand tilbyder gratis samtaler. Det er frivillige der står for samtalerne. Det kan eksempelvis være psykologistuderende på sidste år på psykologi studiet. Dem der fører samtalerne får uddannelse og supervision og den læring de får, er deres motivation for at føre samtalerne. Ved siden af selvhjælpsgrupperne er der også tilbud om individuelle selvhjælpssamtaler. Læs mere om den gratis psykologhjælp her.

Gratis psykologhjælp hvis du er barn af alkoholmisbrugere

Tuba tilbyder gratis terapeutisk rådgivning. Du skal være mellem 14 og 35 år og så skal du være fra en familie, hvor der har været alkoholmisbrug. Der er gruppeforløb og individuelle samtaler og rådgivningscentret dækker hele landet. Læs om Tuba her.

Universitetsklinikken

Københavns Universitets psykologi klinik tilbyder gratis samtaler til enlige og familier. Samtalerne sker som del i uddannelsen af psykologer eller som led i et forskningsprojekt. Du kan derfor forvente, at nogle samtaler kan optages. Læs mere her.

Gratis psykologsamtaler hvis du har forsøgt selvmord eller har selvmordstanker

Er du selvmordstruede er det vigtigt at du søger hjælp. Hvis du er selvmordstruet, kan du modtage gratis psykologhjælp. For at få hjælpen skal du først have en henvisning fra din læge til en af de klinikker, der er i landet for selvmodsforebyggelse. Se de forskellige byer/regioner her:

København og hovedstaden. Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse.

Region sjælland. Klinik for selvmordsforebyggelse i Vordingborg.

Region midtjylland. Klinik for selvmordsforebyggelse.

Region Syddanmark. Klinik for selvmordsforebyggelse.

Region Nordjylland. Klinik på psykiatrisk på sygehuset.

Se center for selvmordsforskning med samlet liste for gratis psykologhjælp her.

Brug din læge til at hjælpe dig på vej mellem de forskellige muligheder.

Det er vigtigt at søge hjælp og bruge den. Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre så ring anonymt til Livslinien – Telefon 70 201 201

Samtaler i København og Århus hos “En anden Snak”

Ved En Anden Snak får du gratis psykologhjælp med psykoanalytiske samtaler. Samtalerne er tænkt som et alternativ til den mere gængse kognitive terapiform og dem der fører samtaler har derfor en psykoanalytisk baggrund. Det er frivillige der fører samtalerne, men de superviseres (dvs. får hjælp af) – erfarne psykoanalytikere. Ved du ikke hvad du vil i livet, og savner du at se lidt anderledes på dig selv, kan du kontakte En anden Snak.

Gratis psykologsamtaler for kvinder i København hos Brunhilde

Samtalerne sker af psykologistuderende og er ulønnet. Samtalerne føres i par, dvs. at der er to psykologstuderende ved hver samtaler. De studerende superviseres, dvs. får hjælp til samtaler, af en autoriseret psykolog. Du skal være 18 år for at kunne tage imod tilbuddet og du kan få op til 10 samtaler. Der afholdes individuelle samt gruppeforløb. Læs om Brunhilde og den gratis psykologhjælp for kvinder.

Gratis psykologsamtaler hos Psykologisk Korttidsrådgivning på Vesterbro København

Som ved Brunhilde sker samtalerne af psykologi studerende og i par. Du kan få 5 samtaler. Tilgangen er systemisk-narrativ. Læs mere om foreningen her.

Hvis du ikke kan få decideret gratis psykologhjælp, kan der være andre muligheder for tilskud til psykolog bl.a gennem din sundhedsforsikring eller indboforsikring – klik på link.

Kan du ikke finde gratis psykologhjælp?

– og er du i tvivl om du skal kontakte en professionel psykolog, kan du få gratis hjælp til at finde en god psykolog til netop din situation.