Du er velkommen til at ringe eller maile til mig, hvis du vil afklare, om du har lyst til et orienterende møde.
Jeg tilbyder samtaler til voksne og til unge, som oplever sig utilfredse, usikre eller sårbare i deres liv, eller som kæmper med f.eks. depression eller personlighedsproblemer.

I løbet af tilværelsen kommer de fleste ud for situationer, som kan være svære at håndtere. Det kan f.eks. dreje sig om sorg, sygdom, eller frygt for, at noget ulykkeligt skal ske. Også positive forandringer, som forældreskab, ægteskab, jobskifte, flytning osv. kan rykke os ud af balance og gøre os usikre og tvivlende på vores kompetence til at håndtere det.
Når vi er i tvivl om, hvordan vi kommer videre, kan det være hjælpsomt at konsultere en psykolog. Psykologen er udenforstående og samtidig professionelt uddannet til at samtale om det, som er vanskeligt.
Udover nyligt opståede situationer kan man gå omkring med svære følelser, som f.eks. tristhed, frustration eller andet – og opleve sig alene med følelserne. Også dér kan det være en god idé at tale med en psykolog, og få hjælp til at finde ord og forståelse for følelserne.

Før du møder psykologen:
Nogle mennesker ved, allerede før de søger psykolog, hvad problemet består i. For andre er det mere uklart, hvad det er, som forstyrrer, eller hele tiden får det til at gå galt med venner, kæreste, familie eller job. Man kan henvende sig med et problem, som man kan beskrive tydeligt. Eller man kan henvende sig, fordi noget bare føles ubehageligt og ikke fungerer godt for én.

Samtalen med psykolog:
Samtalerne tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation, sådan som du oplever den her og nu. Og samtalen føres på dine præmisser. F.eks. er det din afgørelse, om du vil tale om bestemte emner, eller du vil vente indtil du føler dig tryg nok.
I den første samtale taler vi om, hvad du ønsker dig af din fremtid på kort og på længere sigt. Vi drøfter, hvilken hjælp du ønsker dig og forventer i terapien.
Hvis du efter den første samtale beslutter dig for at fortsætte kontakten, vil jeg i de følgende samtaler anvende min iagttagelse og refleksion til at hjælpe dig til en større forståelse af dig selv. Hvis du ønsker det, vil vi arbejde med både dine stærke og mere sårbare sider.
Jeg anvender primært psykodynamisk terapi. Jeg taler med dig om din måde at opleve dig selv på, om din aktuelle situation og om dine ønsker. Denne form for terapi bygger på en teoretisk forståelse af psykologisk udvikling, sårbarhed, sygdom og behandling.

Jeg tilbyder samtaler i korte og i længere forløb alt efter dit behov.
Jeg tilbyder samtaler til unge, til voksne og til par, samt til forældre med spæd- og småbørn.

Min faglige baggrund:
Jeg er uddannet psykolog ved universitet i Paris, Frankrig og ved Københavns Universitet. Jeg har speciale i klinisk voksenpsykologi. Jeg er autoriseret psykolog, og godkendt som specialist og som supervisor i psykoterapi. Jeg har videreuddannet mig i Gruppeanalyse og i Mentaliserings-baseret terapi (MBT). Mentaliserings-baseret terapi har elementer i sig fra både den psykodynamiske og den kognitive terapi. Jeg har netop afsluttet en 3 årig uddannelse i Individuel Psykoanalytisk Psykoterapi, 2020-2022.

Jeg har desuden en tidligere uddannelse som lærer i F.M.Alexander Teknik, som er en bevægelses korrigerende teknik, beregnet primært for smerter i bevægeapparatet. Jeg underviser ikke længere i teknikken, men har med mig derfra en god opmærksomhed på det nonverbale og på kropsudtryk.

Arbejdserfaring:
Jeg har gennem mange år arbejdet med psykologisk undersøgelse og behandling ved forskellige specialer i psykiatrien. Jeg har bl.a. arbejdet med psykologisk forebyggelse hos spæd-og småbørn, hvis forældre er psykisk sårbare. Jeg er ansat ved Ambulatorium for Psykoterapi for voksne i København. Jeg superviserer i psykiatrien.

Priser:
Individuel terapisamtale: 1100 (50 min)
Studerende/ Arbejdsledige: 1000 (50 min)
Par- og familiesamtale: 1750 (75 min)

Jeg er godkendt supervisor og tilbyder supervision individuel eller i gruppe : pris afhængig af antal deltagere.

Jeg tilbyder eftermiddagstider.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.

Email: karen@phuset.dk

Tlf. 2576 8990