Hvad er stress?

Mennesker med stress kan have det lige så svært som mennesker, der bliver diagnosticeret med angst, depression eller lignende. For mange er stress ikke bare “overload” i form af for mange opgaver og krav, men noget meget større og dybere. Man føler, at man ikke er noget værd, at man ikke kan kende sig selv og har svært ved at mærke meningen med ting, som man før holdt af.

Er jeg stresset?

Forhåbentlig er du jævnligt stresset. Stress er nemlig en tilstand, som gør, at du i situationer, der kræver ekstra af dig, kan mobilisere dine kræfter og optimere din præstation.

Problemet opstår, når situationen/situationer, hvor vi skal præstere noget ekstra, ikke går over, men glider over i at være en kontant tilstand, en slags “ny normal”.

Hvor stresstilstanden øger vores præstation på kort sigt, vil den få modsat effekt og forringe vores præstation og velbefindende på lang sigt. Der er altså tale om en reel belastningstilstand, hvor kroppen efter længere tids belastning begynder at sige stop.

Regulær stress – eller langtidsstress – er derfor en belastningstilstand. En tilstand, som ubehandlet kan føre til egentlige sygdomme som angst, depression, forhøjet blodtryk og andre alvorlige helbredsproblemer.

Hvornår skal jeg reagere?

Der er individuelle forskelle på, hvornår stress går fra at være en naturlig og sund reaktion til at være  ødelæggende. Men en tommelfingerregel er, at stress fra naturens side er beregnet til at vare op til nogle få timer og maksimalt en dag eller to. Herefter kan stresstilstanden få en negativ effekt på din arbejdsindsats og dit velbefindende. Det er derfor værd at tage alvorligt, når du mærker, at du ikke har haft det godt over en periode, og at de ting, du forsøger at gøre for at ændre på situationen, ikke virker

Ledere får også stress

Jeg har erfaring med at navigere i den kompleksitet, det indebærer, når du som leder har stress. Ledelse kan være en noget ensom bedrift, fordi der ofte ikke er mulighed for at sparre med kolleger i et åben og fortroligt forum. Ledelse kræver klarhed og beslutningskraft i et spændingsfelt af personlige og forretningsmæssige interesser, strategiske mål, performancekrav og magtstrukturer, der ikke altid er overensstemmende. Det kan nogle gange mærkes, og det kan være gavnligt at finde ud af, hvordan du kan håndtere det.

Vi vil i samtalerne inddrage de centrale dimensioner, som du står overfor, fordi du er leder, og hvad du kan og vil gøre noget ved. Min erfaring er, at de strategiske overvejelser får en anden dybde, når man som leder skal forholde sig til sin position, status og videre karriere.

Min tilgang

Udover at være klassisk psykolog har jeg også en baggrund som erhvervsforsker og erhvervspsykolog, og det præger min tilgang og indstilling til behandling af stress.

  • Jeg synes, det er ekstremt vigtigt ikke kun at fokusere på dig, der er ramt af stress, men på hele det set-up, som du er en del af. Retorikken om, at stress er individuelt, er simpelthen forfejlet og forkert. En behandling, hvor vi fokuserer på at “fikse dig, fordi du er problemet” virker ikke, fordi den overser de vigtige omstændigheder og livsvilkår, som har medvirket til og haft afgørende betydning for, at du har det, som du har det.

Vi har derfor sammen en opgave i at afdække set-up’et – dvs. dine livsomstændigheder i dit arbejdsliv og privatliv – og hvordan du som person reagerer på det og har det med at være i det. Det er samspillet, der er afgørende at forstå og undersøge.

  • Jeg mener også, at du skal forholde dig til dine stressreaktioner på et dybere plan. Stressreaktionerne er symptomer, og det er vigtigt at forholde sig til “røddderne”, dvs. forsøge at forstå, hvorfor du har det, som du har det i dag, og hvor det kommer fra. Der er altid vigtige tråde til din baggrund og opvækst. Tidligere begivenheder står ikke til at ændre, men vi kan gå nærmere ind i, hvad de betyder for os og vores liv i dag og hvilken betydning, de skal have fremover.

Vi vil have fokus på at spotte automatiske mønstre i måder, du tænker, føler og handler på, hvor de reaktionsmønstre stammer fra og – ikke mindst – om de hjælper dig i dag. Ofte er det nemlig sådan, at vi har en masse gammel bagage med os, dvs. reaktionsmønstre, som hjalp os engang, som hænger ved og sætter ind helt per automatik. En reel forståelse vil gøre dig i stand til at handle og reagere på måder, som virker for dig i dag, og som mindsker risikoen for, at du ryger tilbage i en negativ stressspiral.

Hvis du gerne vil vide mere, kan du læse videre på min hjemmeside: www.vivibach.dk