Jeg er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har erfaring med både kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk terapi.

Det vigtige for mig er at møde dig og dine behov lige der, hvor du er. I terapien trækker jeg på elementer fra de terapiretninger, der bedst dækker dine behov. Nogle gange er det vigtigste først at få ro i kroppen og i tankerne. Andre gange er fokus på konkrete udfordringer i bestemte situationer eller relationer. Det kan også være, at du har et behov for at forstå dig selv bedre – hvor din sårbarhed stammer fra, og hvordan du kan finde ro med det og komme tættere på det liv, du ønsker.

Mine erfaringer stammer primært fra:

  • Voksenpsykiatrien, hvor jeg arbejder med mennesker, der lider af forskellige former for angst, OCD, depression, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.
  • Beskæftigelsesområdet, hvor jeg har hjulpet mennesker tilbage til arbejdslivet efter stress, angst og depression.