Hvis du er sygemeldt med længerevarende stress eller depression, kan jeg hjælpe dig hele vejen. Først handler det om at få lettet symptomerne, så du får energien og overskuddet tilbage igen – og husk det tager den tid, det skal tage.

Undervejs hjælper jeg dig med at komme med anbefalinger til, hvornår og hvordan du bedst muligt kan vende tilbage til hverdagen. Enten i dit nuværende job eller i en ny retning, du finder undervejs.

Hvis du har behov for det – og ønske om det – kan vi inddrage din familie, arbejdsgiver, sagsbehandler og andre relevante personer for at give dem viden omkring din stress eller depression. Herunder anbefalinger til en arbejdsplan, og hvordan dine omgivelser bedst kan støtte dig.