Er du havnet i en svær situation, og kan ikke finde en udvej – kan jeg måske hjælpe.

Jeg kan tilbyde dig kvalificeret psykoterapi, samtaler, øvelser, undervisning i psykologiske emner samt meditation.

Indenfor de første 3 samtaler kan du afgøre om det vil være godt med et forløb hos mig, og her skulle du gerne have fået noget brugbart med dig, der gør en konkret forskel for dig udenfor terapien.

Stress/ overbelastningsreaktion:

Jeg har haft mange forløb med mennesker hvis nervesystem bliver overbelastet gennem længere tids overforbrug. Jeg har erfaring med at tilbyde et faseinddelt forløb, evt. i samarbejde med din læge hvis du er helt eller delvis sygemeldt.

De fleste bliver forskrækkede over hvor fysisk overbelastningen føles. Humøret kan forekomme sekundært for symptomer som: hjertebanken, søvnforstyrrelser, spændinger/smerter, sitren/rysten, maveproblemer, synsforstyrrelser m.m. Det er en meget alvorlig tilstand, der kræver professionel hjælp for at blive effektivt italesat så du kan orientere dig og restituere. Det kan være meget svært selv at stoppe gode gamle erfaringer med at bide tænderne sammen eller arbejde sig igennem. Det er ikke de dovne, der oplever stress-overbelastning.

Depression og angst

Depression og angst kan være stress-relaterede; altså udløst af generel overbelastning. Det kan også have mange andre årsager.

Jeg har en praktisk og struktureret tilgang til problemer i disse områder, hvor en grundig anamnese (forundersøgelse) er meget vigtig. Her kan det afgøres eller udelukkes om din tilstand er fysisk betinget, om den er reaktiv: en naturlig reaktion på noget traumatisk eller noget andet.

Med depression kan det være vigtigt at afgøre om det er klinisk depression eller sorg, krise eller noget andet. Disse grænseflader er jeg uddannet i at undersøge. Jeg viser dig videre til anden hjælp hvis der er behov for dette.

Livskriser og overgange

Fødsler, bryllupper, runde fødselsdage, dødsfald, skilsmisser, karriereskift eller blot behov for en livs-tænkepause.

Jeg er trænet i eksistentielle samtaler om indsigter og udsigter på forskellige steder i livet. Jeg har haft nybagte forældre, nyskilte par, folk med kroniske diagnoser, folk der blev 30-40-50-60, overgangsaldre, break-ups i parforhold, folk i fertilitetsbehandling, pårørende til syge mennesker, efterladte ved dødsfald og mennesker i mange andre livssituationer.

Min erfaring er at jo mere jeg har åbnet mig for alt dette, jo tættere er jeg kommet på det rolige, næsten trygge i vores fælles menneskelighed i alle dens nuancer.

Dette udgangspunkt tager jeg med ind i en samtaler med dig.

Desuden kan jeg anbefale en masse god litteratur til egen brug, hvis du er en læsehest.

Netop i afmagten er det så godt at holde tæt ved hinanden. Om det er i en hånd eller i en nærværende samtale kan efter min erfaring gøre en himmelvid forskel.

Selvværd og samvær

Jeg tror at vi fødes som sociale væsener og oplever vores egen værdifuldhed i fællesskab med andre mennesker. Nogle gange kan vores frihed i relationer være forstyrret, og det kan der være mange grunde til.

F.eks. nederlag vi ikke har fået bearbejdet, skuffelser og svigt der gør at vi måske undgår oplevelser, der faktisk kunne danne nye erfaringer. Eller usikkerhed, mangel på information.

I terapi er du beskyttet af min tavshedspligt. Desuden har jeg ingen personlige interesser i hvordan du agerer. Disse to ting kan give en frihed i det terapeutiske rum, som du måske ikke har i dine andre relationer. En frihed til at undersøge holdninger, erfaringer, håb og frygt med en kvalificeret, kvik og fokuseret samtalepartner (mig), der lover dig at gøre sit bedste for at bringe nye vinkler ind  i din situation. Herfra kan accepten åbne sig, og i nogle tilfælde også nye veje at gå.

Om mig

Jeg er underlagt Etiske Principper for Nordiske Psykologer, hvilket rent praktisk betyder at jeg har et udgangspunkt af respekt, menneskeligt ligeværd og en ambition om forståelse når jeg møder dig. Det betyder også at jeg fortsat selv tilegner mig efteruddannelse og supervision for at kunne matche de stadigt mere komplekse metoder, der er brug for i vores samfunds udvikling.

Hvis jeg vurderer at min viden ikke slår til vil jeg henvise dig videre til kvalificerede kolleger eller andre faggrupper.

Se evt. mere om mig på min hjemmeside: