Hvorfor samtaleterapi?

Står du overfor følelsesmæssige udfordringer, som du har svært ved at håndtere kan det være en god ide at opsøge professionel hjælp.
Du oplever måske at du ofte føler dig trist, usikker eller angst?
Terapirummet kan være det sted hvor du finder ro og plads til at mærke de svære følelser og gennemarbejde dem i dit eget tempo og med den rette støtte.

I en travl hverdag, hvor du som menneske møder mange krav fra din arbejdsplads eller din familie og venner, kan det give anledning til at du føler dig presset og måske har svært ved at sige fra og sætte grænser. Dette kan give anledning til at du er mere modtagelig overfor stress og derved også angst og depression. Samtaleterapi giver dig mulighed for at få større indblik i hvorfor du handler og tænker som du gør og komme i bedre kontakt med dine følelser og derved få bedre styring over dit liv og finde ud af hvad der er vigtigt for dig, for at du trives bedre i din hverdag.

Mange mennesker kæmper med lav selvværdsfølelse og kan have svært ved at se deres eget værd i nære relationer.
Det kan fx vise sig ved at du ser ned på dig selv og ikke synes du er lige så god som andre og ikke fortjener det samme som andre. Derved kan det blive svært at bede andre om hjælp og række ud. Selvværd grundlægges i vores tidlige barndom men det er i voksenlivet vi har mulighed for at arbejde med det ved at undersøge og skabe en forståelse af hvor det stammer fra.
Det kan være vigtigt at arbejde med selvværdsproblematikker, da det kan øge dit psykiske velvære og derved hvordan du relaterer dig til andre mennesker.

Tab og sorg er en del af et hvert menneskeliv, men til tider kan du opleve dig så overvældet, at du ikke har kompetencerne til at komme videre alene. Samtaleterapi kan da være hjælpsomt hvis du oplever krise eller sorg og føler du ikke kan komme videre og genvinde dit liv.

Jeg arbejder med depression og angst hos både unge og voksne og har endvidere arbejdet med selvværdsproblematikker og personlige kriser, sorg og stress.

I individuel terapi mødes vi på fastlagte tidspunkter over en periode, som kan strække sig fra måneder til flere år. Det kan variere for den enkelte, hvor ofte man har behov for vi mødes.
Som psykolog ser jeg det som en vigtig opgave at skabe en sikker og tryg ramme, så du føler dig godt tilpas og tør udvikle dig.

Jeg har uddannelse og erfaring i psykodynamisk og kognitiv terapi, hvilket gør det muligt at anvende den metode, der passer til din problemstilling og gøre terapien meningsfuld for dig. I mit arbejde som psykolog giver jeg både individuel terapi og gruppeterapi.

Traumebehandling.

Jeg har særlig erfaring i arbejdet med traumatiserede og uddannet mig som EMDR-terapeut (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Inden for EMDR taler vi om, at traumet er lagret på en måde i vores bevidsthed, som vi ikke rationelt kan beslutte os for at ændre. Et traume kan, på trods af at det er flere år gammelt, derfor stadig være stærkt forstyrrende i vores hverdag. EMDR er specifikt udviklet til traumebehandling, men kan også anvendes til angstlidelser. Denne behandlingsform tager hensyn til de svære følelser og oplevelser, der er forbundet med det at være traumatiseret samtidig med, at man får bearbejdet traumet.

Priser og vilkår:
Første samtale på 90 min: 1300 kr.

Individuel samtale: 1000 kr.
Studerende: 900 kr.
Varighed 55 min.

Familiesamtaler: 1800 kr.
Varighed: 110 min.

EMDR-behandling: 1400 kr.
Varighed 90 min.

Jeg har kun eftermiddagstider. Ved afbud under 24 timer inden planlagt session betales fuld pris.
Jeg tager ikke mod henvisninger fra egen læge.

I also offer therapy in English. Please feel free to contact me for further information.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på: signelind@phuset.dk eller på telefon: 6064 3959

Psykologhuset Vester Voldgade 100, st., 1552 København V