Hvis man ønsker at få et barn, eller måske flere, og opdager at det ikke er så let som man havde ønsket eller håbet, kan det sætte mange svære tanker og følelser i gang, både hos den enkelte og i parforholdet.

Hvis man går i gang med et fertilitetsforløb, kan det være meget belastende, både fysisk og psykisk, og kan være meget belastende over tid. Især hvis det ønskede resultat udebliver.

For mange bliver det noget som fylder det hele, og kan påvirke seksualiteten, kommunikationen i parforholdet, ønsket om, eller energien til at deltage i sociale arrangementer, og ens humør og psykiske velbefindende.

Det kan også være sådan, at man hen ad vejen er forskellige steder som par, at den ene måske er indstillet på at affinde sig med ikke at få børn, mens den anden ønsker at fortsætte. Det kan give parforholdsproblemer, og nogle gange også identitetsproblemer.

Også selvom det lykkes, og man får et barn, kan en del par opleve at der efterfølgende er ting som det er svært at slippe igen, at man har været så bekymret, frustreret og ked af det, at det er svært bare at være glad, og nyde at man er blevet forælder.

Hvis det ikke lykkes, skal man måske i gang med at finde ud af hvad ens liv så skal handle om, og hvordan man kan give slip på den drøm man havde om at få barn/børn. Man skal have bearbejdet den sorg det kan være, at tingene ikke blev som man havde håbet og ønsket. Måske har den ene lyst til at opgive før den anden er klar til det, og hvad gør man så?

Der kan ofte være knyttet skam og skyld til ufrivillig barnløshed, hvad enten man ved hvad den skyldes, eller om det er af uforklarlige årsager, og det kan påvirke både den enkelte og parforholdet, og gøre det svært at snakke om med hinanden.

Jeg har stor erfaring med dette område, ikke mindst fra min tid på Jysk Sexologisk Klinik, hvor vi også så en del fertilitetspatienter, og vil gerne hjælpe dig/jer med at få snakket om hvad det er der sker, hvilke tanker og følelser som fylder i processen, og bagefter, uanset resultatet af en evt, fertilitetsbehandling. Hvordan kommer du/I videre herfra, og er der noget som skal ses på og evt. repareres imellem jer?

Jeg kan som regel give dig/jer en tid indenfor 7-14 dage.