Hvis man har været udsat for overgreb, enten som barn eller voksen, vil der ofte være nogle reaktioner som varer ved, eller som først dukker op, længe efter at overgrebet/overgrebene er sket.

At have været udsat for overgreb kan påvirke stort set alle livets områder, og påvirke os på mange forskellige niveauer og i mange forskellige relationer igennem livet.

  • Det kan være svært at være i et parforhold, eller overhovedet at vælge en partner som er god for os.
  • Det kan være svært at håndtere sin egen og andres seksualitet
  • Det kan være svært at være forælder
  • Det kan være svært at tage en uddannelse, eller være på en arbejdsplads
  • Det kan være svært at navigere i sine relationer til venner/veninder
  • Det kan være svært at holde af sig selv
  • Det kan være svært at mærke sine grænser, og sætte dem

Fordi jeg i mange år har beskæftiget mig med seksualitet som tema, er jeg også helt automatisk kommet til at beskæftige mig med mennesker der har oplevet at overgreb har påvirket dem negativt på mange forskellige måder, som de har haft brug for hjælp til at håndtere.

Der er heldigvis mange offentlige tilbud som kan hjælpe i forhold til dette, men hvis du af den ene eller den anden grund hellere vil opsøge hjælp i privat regi, er du meget velkommen hos mig. Jeg har en stor viden om, og erfaring med dette område, og vil gerne hjælpe dig med at finde ud af hvad det er der driller, og hvordan du evt kan håndtere det på en måde som du har det bedre med, og forhåbentlig blive bedre til at forstå dine egne reaktioner og følelser.

Jeg arbejder ud fra ACT og en compassionfokuseret tilgang. Jeg kan som regel tilbyde dig en tid indenfor 7-14 dage.