Når man har kroniske smerter, kan det være vanskeligt at finde ud af hvordan man skal håndtere det, hvordan man skal få et liv som alligevel er godt.

De fleste med kroniske smerter har været igennem lange udrednings- og behandlingsforløb, og det kan være en meget vanskelig erkendelse, og en stor sorg, at komme frem til, at smerterne, i hvert fald lige nu, er noget man skal leve med, og ikke noget som kan behandles væk med medicin eller operation.

Mange har også oplevet at blive mødt med at det er ”noget psykisk”. Bare rolig, det er ikke det jeg mener med psykisk smertehåndtering J . Udgangspunktet for samtalerne er den smerteoplevelse du har, med de begrænsninger og muligheder det giver dig i dit liv.

Jeg har tidligere arbejdet på Skørping Smertecenter, og er også tilknyttet et forskningsprojekt ved Århus Universitet vedrørende psykologisk smertehåndtering, så jeg har masser af erfaring med dette område, og vil gerne hjælpe dig med at blive klogere på hvordan du kan leve med smerterne på en måde så de ikke skal fylde det hele, og du også kan få fokus på de gode ting i livet.

Når man har kroniske smerter, påvirker det ofte mange områder af tilværelsen, både det man kan fysisk, hvordan man har et psykisk, hvordan/om man kan være på arbejdsmarkedet, hvordan det er at være i et forhold, i en familie, hvordan man fungerer socialt og som forælder.

Jeg arbejder ud fra ACT, og her er ”accept” et vigtigt element. Det betyder ikke at du skal sige til dig selv, at ”det er bare sådan det er, og der er ikke noget at gøre ved det”, men at du skal arbejde med at rumme, at ”sådan her er det lige nu, hvordan kan jeg have det bedst muligt ud fra de vilkår jeg har”. Jeg kan som regel give dig en tid indenfor 7-14 dage.