Psykisk vold er en form for vold, der ikke umiddelbart er synlig. Den giver ingen blå mærker eller andre spor på kroppen, men er derimod rettet mod din psyke. Psykisk vold – eller psykisk terror – dækker over al adfærd, et menneske bruger til at forsøge at kontrollere, manipulere eller ydmyge et andet menneske. Du er udsat for psykisk vold, når du skal tilpasse dig et andet menneskes krav og forventninger på en måde, hvor du overskrider dine egne grænser. Du kan være vokset op i et hjem præget af psykisk vold mod dig selv og evt. din ene forælder – eller du kan befinde dig i et parforhold præget af psykisk vold.

Opvækst med psykisk vold

Er du vokset op i et hjem præget af psykisk vold, kan du have oplevet, at den ene eller begge dine forældre fx har talt særligt nedladende til dig, kritiseret dig, ydmyget dig, hånet dig, truet dig, afstraffet dig eller forsøgt at kontrollere dig og din adfærd gennem manipulation eller trusler. Du kan også have oplevet manipulation, hvor historier er blevet fordrejet, så du pludselig fremstår som ”problemet” eller den skyldige. Som barn ved man ikke bedre. Derfor er det ofte først, når man som større barn får erfaringer med andre måder at være familie på (gennem fx legeaftaler, skoleaktiviteter), at man opdager, at der er noget ikke er helt ”rigtigt” i ens familie. For nogle står dette først klart for dem som voksne.

Psykisk vold i parforholdet

Ligeledes tager det tid at opdage, hvis du er udsat for psykisk vold i et parforhold. Da ord er den hyppigste form for psykisk vold, kan du typisk se igennem dem i starten af forholdet, og det kan tage dig lang tid at opdage, hvilken effekt de krænkende ord egentligt har på dig.

Befinder du dig i et parforhold præget af psykisk vold, kan du opleve forsøg på at blive kontrolleret i din gøren og laden. Måske bliver du gradvist mere isoleret fra venner og familie. Måske er du udsat for stærke udbrud af vrede eller jalousi fra din partner, som du efterhånden begynder at forsøge at undgå, men som du oplever, at du alligevel ikke kan forudsige. Du kan blive talt særligt nedladende til, ydmyget eller hånet. Eller måske er du udsat for lange perioder med isnende tavshed fra din partner, eller for trusler om at gøre en ende på parforholdet eller om selvmord. Ligeledes kan du opleve gentagen manipulation, hvor historier bliver fordrejet, så du pludselig fremstår som ”problemet”, ”den psykisk syge” eller den skyldige.

Konsekvenserne af psykisk vold

Konsekvenserne af psykisk vold er alvorlige. Nogle vil mene, at de er mere alvorlige end fysisk vold, da den psykiske vold går ud over din selvfølelse, realitetssans og dømmekraft. Uanset om du har oplevet psykisk vold i din opvækst eller et parhold, vil du kunne genkende nogle af følgende oplevelser eller symptomer:

  • En tvivlen på dig selv
  • Besvær med at mærke eller sætte grænser
  • Forvirring og usikkerhed på din egen dømmekraft
  • Forvirring og usikkerhed i forhold til erfaringer i dit liv: Hvad var rigtigt og forkert? Hvad skete der egentligt?
  • En følelse af lavt selvværd – af aldrig at være god nok
  • En følelse af forkerthed
  • Selvkritik
  • Manglende tro på dig selv og din fremtid
  • Altid at have antennerne ude i forhold til humør og stemninger, når du træder ind i et rum

Samtalerne med mig

I samtalerne tager vi udgangspunkt i dét, du står i lige nu. Hvilke problematikker oplever du lige nu i dit liv, og hvordan er disse relateret til den psykiske vold, du har oplevet, eller står midt i? Nogle mennesker opsøger mig som voksne med et ønske om at forstå deres barndom, og hvordan den psykiske vold i deres opvækst har påvirket dem og de udfordringer, de står med i dag. Andre opsøger mig, fordi de som voksne oplever gentagne konflikter med en/begge forældre. Atter andre opsøger mig, idet de står midt i eller ved afslutningen af et parforhold præget af psykisk vold – og ønsker hjælp til at komme videre.

I samtalerne vil vi bl.a. kigge på, hvordan den psykiske vold har udspillet sig i dit liv, og hvilken effekt den har haft på dig og de problemer, du oplever nu. Gennem mine spørgsmål og refleksioner får du et nyt og bredere perspektiv på dit liv og dét, du har været igennem, og du vil få en bredere forståelse for dig selv. Jeg vil hjælpe dig til at (gen)finde en større sikkerhed i dig selv og din dømmekraft, således at der bliver mindre plads til lavt selvværd, forkerthed og selvkritik i dit liv fremover. Læs mere om samtalerne her.

 

Ring til mig på 5191 9285 eller skriv på rikkepap@phuset.dk for at booke en samtale eller for at få en uforpligtende snak.