Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret praksis, der går på tværs af terapeutiske tilgange. Formålet med FIT er at højne kvaliteten og effektiviteten af terapeutiske forløb. Gennem anvendelse af to enkle spørgeskemaer i hver terapeutisk samtale muliggøres: 1) At terapeuten kontinuerligt har overblik over klientens udvikling i terapien: Får klienten det bedre gennem samtalerne? Værre? Er der ingen udvikling? Og 2) at terapeuten får kontinuerlig, formaliseret feedback fra klienten på alliancen mellem terapeut og klient. Gennem denne feedback får terapeuten mulighed for at justere sine metoder i terapien, således at han/hun bliver mere hjælpsom for klienten. Arbejder man med FIT, kan antallet af klienter, der dropper ud af terapien, reduceres, samt effekten af terapien højnes.

Undervisning og supervision i Feedback Informed Treatment
Jeg underviser og superviserer fagpersoner i FIT. Er din arbejdsplads på vej til at give sig i kast med FIT, kan I kontakte mig med henblik på implementering af FIT hos jer. Jeg tilbyder også supervision til arbejdsgrupper, der allerede arbejder med FIT.

Er du psykolog på vej mod autorisation, og har brug for et gruppeforløb, hvori der også arbejdes med FIT? Du er velkommen til at kontakte mig.