Problemerne overmander ofte en fordi man sidder fast i de forståelser man har. I samtaler med en psykolog, får man en trænet professionel, der kan hjælpe med at se ens situation i et nyt lys. Vi mennesker har løsningerne i os selv – de skal bare findes frem. I mine samtaler vægter jeg, at mine klienter får oplevelsen af, at de selv har styrken til at mestre deres liv. At de finder svarerne, når blot de får de rigtige spørgsmål. Meningen med terapi er at skabe livsmod og dermed en bedre mestring af livet. Har vi gode venner eller familie, er de der for at lytte og støtte. De er en del af ens historie og den forståelse man allerede har af sin virkelighed og sine problemer. Psykologen og den professionelle relation kan noget andet.

Jeg tager altid udgangspunkt i det mine klienter opfatter som problemet, både i de individuelle samtaler og i samtaler med familier. I samtalen begynder vi at rede trådene ud. Det kan betyde, at man skal se bagud på de begivenheder, der har ført én til der hvor man er i dag og det kan også betyde, at man skal se fremad mod de drømme og ønsker man kan have for livet. Forestillingerne om fortid og fremtid skaber vores nutid. Den aktuelle forståelse man har af sig selv og sit liv, er kun en, og der er altid mulighed for at udvide den, så man begynder at kunne have nye tanker og finde nye handlinger, der bringer en derhen hvor man gerne vil.

Jeg arbejder med psykodynamiske, narrative og systemiske metoder, samt inddrager mindfulness efter behov.