Vi mennesker kan have mange grunde til at gå i samtaleterapi.  Man kan:

– have en oplevelse af generel utilfredshed med livet

– have oplevet livskriser, som skilsmisse, dødsfald eller alvorlig sygdom

– have selvværdsproblemer og føle sig værdiløs

– være angst

– have vanskeligt ved at se det lyse i tilværelsen og opleve alt som ligegyldigt

– lide af præstationsangst

– være stresset eller føle sig udbrændt

– kæmpe med depression

– føle sig alene og isoleret

 

Problemerne kan overmande en og man kan ikke se nogen vej ud af dem. I samtaler med en psykolog, får man en trænet professionel, der kan hjælpe med at se på ens problemer i et andet eller nyt lys. Vi mennesker har løsningerne i os selv – de skal blot findes frem.

 

Hvordan foregår det?

I den første samtale får vi et overblik over hvad det handler om og hvad du godt kunne tænke dig at få ud af samtalerne. Typisk vil jeg spørge om hvad det er, der fylder mest? Herfra vil vi tale os ind til problemerne og finde ud af hvad der skal være anderledes og bedre. Hvis det hele opleves som uoverskueligt, så er det min opgave at stille de spørgsmål, der kan starte den gode proces, der ender med overblik og indsigt.

 

Hvor meget?

Hvor mange timer man har brug for kan variere meget. Nogle gange skal der bare rykkes en lille smule ved ens forståelse. Man kan blive positivt overrasket over hvor lidt der skal til. Andre gange kræver det flere samtaler. For mig handler det om, hvornår du synes det er godt nok.