Er du i krise eller er der noget der trykker dig? Jeg vil gerne hjælpe dig videre hen imod større balance og tilfredshed i livet. Jeg er autoriseret psykolog og specialistgodkendt med 12 års erfaring inden for behandling af  bl.a. stress, depression og angst. Jeg er efteruddannet inden for kognitiv adfærdsterapi, herunder også mindfulness og ACT (acceptance and commitment therapy). ACT handler kort fortalt om at håndtere sine ubehagelige tanker og følelser på en måde så de ikke er så forstyrrende og du kan have fokus på at gøre det der betyder noget for dig i dit liv.

Jeg tilbyder eftermiddags- og aftentider.  Ingen ventetid. Kontakt mig m.h.p. en første samtale, hvor vi sammen kan finde ud af om der er basis for et videre forløb.

Jeg arbejder til daglig ved Aarhus Kommune med afklarings- og samtaleforløb med sygedagpengemodtagere. Tidligere har jeg været ansat i Psykiatrisk Afdeling i Herning. Jeg har således bred erfaring med problematikker som stress, depression, angst, lavt selvværd, misbrug, OCD, spiseforstyrrelser samt eksistentielle spørgsmål.

Min terapeutiske tilgang er som udgangspunkt kognitiv adfærdsterapi, men jeg benytter også andre terapeutiske redskaber, når dette er relevant. Mit fokus for et behandlingsforløb er en grundig afdækning af problemstillingen efterfulgt af et samarbejde med klienten om at udvikle en mere hensigtsmæssig måde for denne at forvalte sit liv på. Jeg lægger stor vægt på at klienten skal opleve, at samtalerne skaber indsigt og fører til en forandring i praksis. Dette sikres bl.a. ved hyppige evalueringer af samtaleforløbet.

Typisk kan jeg tilbyde en tid inden for en uge.

Pris:  850,- pr. session af 1 times varighed.

Tlf. 21 66 89 55

michael@phuset.dk