Jeg er uddannet med speciale indenfor det kliniske og arbejdspsykologiske felt og har i en årrække inden opstart af privat praksis i 1999 arbejdet bredt indenfor revalidering, pædagogisk-psykologisk rådgivning og socialpsykiatri.

Med hensyn til metode har jeg Kognitiv Terapi som basis, men i de senere år er jeg blevet mere og mere tiltrukket af energipsykologiske metoder på grund af effektiviteten og fordi det er selvhjælpsmetoder, som det er nemt for alle at lære.

Siden jeg lærte at bruge TAT – Tapas Acupressure Technique – i 2008, er denne metode blevet mit foretrukne redskab i behandlingen af traumer, stress, PTSD, angst, ADHD, negative tankemønstre og – følelser og meget andet.
Jeg – og ikke mindst mine klienter – værdsætter metodens nænsomhed og effektivitet.

Jeg har samarbejde med Falck, Prescriba og Blom Søefeldt – Erhvervspsykologisk rådgivning.

Jeg modtager desværre kun sygesikringshenviste klienter i min klinik i Grenå.

Født 1954
Uddannet cand. psych. fra Århus Universitet i 1985
Autoriseret af Psykolognævnet i 1998
Privat praksis og indehaver af Psykologisk-Terapeutisk Klinik, Grenå, siden 1999.

De væsentligste kurser og uddannelser:

Efteruddannelse i Kognitiv Terapi 1995
Supervisoruddannelse v/ Kempler Instituttet, Odder 1996
Tankefelt-terapeut 2007
TAT-professionel 2010
SoulBodyFusion-lærer 2011