Jeg hjælper dig med at blive mere opmærksom på de bevidste og ubevidste mønstre hvor du er kørt fast. Gennem samtalerne og enkle øvelser til at opbygge mere kropsbevidsthed og lære din krops signaler at kende, støttes du til at forandre og udvikle disse mønstre, så du igen kan trives i dit liv.

Kroppen husker gamle erfaringer om hvordan verden ’virker’

Det autonome nervesystem (det ikke vilje-styrede) lagrer vores tidlige erfaringer, vaner og dybe overbevisninger om hvordan verden ’virker’. En slags kropslig hukommelse om hvordan det har været at vokse op og være i verden.

Gennem vores tidlige erfaringer har vi lært noget om hvordan vi bedst klarer os i livet, og disse dybe ubevidste mønstre og vaner er dem vi trækker på i vores liv her og nu. Netop fordi det er ubevidst kropslig hukommelse, kommer vi nogle gange til at sidde fast i disse mønstre.

Vi ved godt rationelt at vi kan gøre noget andet, som ville tjene os bedre, men oplever alligevel gang på gang, at vi kommer til at gentage det gamle mønster.

Man kan kalde det en slags ’automatpilot’

Hvordan vi oplever forskellige situationer, og hvordan vi reagerer på dem, er i høj grad båret af de erfaringer vi har gjort os i livet – vores vaner, hvordan vi oplever vores tætte relationer, og om vi reagerer med vrede, angst, stress, depression eller andet på det, der sker. Vi kunne kalde det en slags indbygget ’automatpilot’.

Især vores tidligste erfaringer om livet samles og lagres i vores krop i de ubevidste dele af nervesystemet – det autonome nervesystem. Denne tidlige kropslige hukommelse ses som vaner og mønstre i vores senere liv. Om vi fx generelt er trygge ved andre mennesker, hvad vi kender til nærhed, svigt eller vrede osv.

Denne ’automatpilot’ – eller mønster funktion – er yderst vigtig, da det ellers ville tage alt for meget tid og kræve alt for meget opmærksomhed, hvis vi hele tiden skulle tage bevidst stilling til alt omkring os – og som udgangspunkt tjener den os godt!

Få hjælp til at bryde de uhensigtsmæssige mønstre

Men det er også automatpiloten, der gør, at vi nogle gange oplever at sidde fast i nogle uhensigtsmæssige mønstre, der ikke rigtig tjener os længere, og som stiller sig i vejen for det liv vi ønsker os nu, som voksne.

Fx ved angst-reaktioner: Vi ved godt at der ikke reelt er fare på færde, men det føles fuldstændig i kroppen som om der er! Og denne følelse kan vi ikke få til at gå væk, bare fordi vi ved det.

Eller fx i parforhold: Vi kan som regel godt se hvor det går galt eller hvor vi spænder ben for os selv, men vi oplever gang på gang at havne det samme sted alligevel.

Jeg hjælper dig med at få øje på de mønstre og overbevisninger der ligger bag ved de valg du træffer i livet. Jeg hjælper dig også med at blive klogere på den måde du håndterer problemer på.

Ud fra dette hjælper jeg dig med at opbygge nye vaner og modne og forandre de mønstre som du bevidst og ubevidst lever efter, så du kan leve mere frit og trives i dit liv.

______

 

Ring til mig på 30115822 eller send en mail til lise@phuset.dk for at booke en samtale, eller for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.