Stress er en reaktion i kroppen på at noget har været alt for meget – alt for længe!

Travlhed og kortere spidsbelastningsperioder er helt naturlige dele af livet, men hvis vi føler os overbelastede eller overvældede for længe, bliver det til en mere fastlåst/kronisk tilstand. Stress på denne måde går ikke over af sig selv ved at holde fri i nogle dage, men kræver mere tid og mere støtte før kroppen og psyken kommer helt til sig selv igen.

Måske kan du genkende nogle af følgende symptomer:

  • At du har en følelse af uro indeni, eller en følelse af at være på vagt eller i fare.
  • At dine sanser bliver ubehageligt forstærkede, fx berøring og lyde, bliver let forskrækket.
  • At du har hjertebanken, hovedpine, svedeture eller spændinger i kroppen.
  • At ting du plejer at gøre uden at tænke over det bliver svære eller umulige, fx at handle ind, at kunne høre efter i en samtale eller at huske almindelige hverdagsting.
  • At dine tanker kører hurtigt rundt, og måske bliver du bange for nogle af dem.
  • At du nemt bliver syg, eller har svært ved at komme dig efter sygdom.

Det er tegn på at din krop er overvældet og stresset, og har brug for pause, omsorg og støtte til at finde roen indeni igen og komme sig efter en periode med højt pres.

Stress kan komme af mange ting:

  • For stort arbejdspres – på arbejdet eller i privatlivet.
  • Høj grad af uro eller usikkerhed omkring sig, fx omkring økonomi, skilsmisse, fyringsrunder, flytning, ledighed, sygdom, vanskelige livsvilkår mv.
  • Følelser af magtesløshed eller meningsløshed, fx i jobsituation, eller store skift i livet.
  • Vores egne tanker, fx bekymringstanker, usikkerheder, utilfredsstillende livsvilkår.

Nogle gange er det tydeligt hvad der har udløst stressreaktionen, andre gange er det mere utydeligt, fordi det har opbygget sig af mindre ting over lang tid, før bægret flyder over.

Stress er både krop og psyke

Stress er en reaktion i kroppen, og vi falder derfor ikke til ro af at vide at der ikke længere er ’fare på færde’ – vi falder først til ro når det opleves kropsligt at vi er i sikkerhed!

Jeg hjælper dig med at få beroliget det overaktive/alarmerede nervesystem her-og-nu, og lærer dig forskellige redskaber til at kunne berolige dig selv, så du bliver bedre til, også fremover, at kunne finde ro og balance igen efter højt pres.

Samtidig arbejder vi med de tanker, følelser og omstændigheder der var med til at udløse stressreaktionen, så du lærer de underliggende årsager til din stress at kende.

Lær dit eget stressmønster at kende

Ved at lære dine egne stressmønstre og reaktioner at kende, bliver du bedre til fremover at kunne adskille hvad der er ydre rammer og omstændigheder du ikke kan gøre noget ved, eller som du må fjerne dig fra fordi de ikke er sunde at være i, og hvad du selv kan arbejde med, fordi det kommer indefra. Det kunne fx være at lære at sige fra, eller at kunne stole på at det er godt nok det du gør, eller hjælp til at finde en bedre balance mellem arbejde og fritid.

Du får hjælp og støtte til at finde tilbage til dig selv og komme styrket videre.

______

Ring til mig på 30115822 eller send en mail til lise@phuset.dk for at booke en samtale, eller for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.