Naturligvis behandles smerter og kronisk sygdom primært medicinsk og lægefagligt. Der er dog ofte samtidig en stor psykisk belastning at skulle finde vej i at leve med følgerne af en kronisk sygdom, og ofte i en sådan grad, at vi får brug for hjælp til at håndtere disse følger.

Hvordan lærer vi at leve med at det ikke går over?

Det er ofte en stor udfordring at overkomme kroniske smerter, eller at finde vej i en ny hverdag med kronisk sygdom. Det er en stor stressbelastning at vide at det ikke går væk.

For hvordan lever man med et ubehag der ikke kommer til at gå væk? Mange af dem jeg taler med, beskriver følelser af opgivenhed, overvældelse, depressive følelser og angst for om de kan genfinde mening og glæde ved livet. Det kan her være en stor hjælp at få støtte til at håndtere og bearbejde disse efterreaktioner.

Måske kan du nikke genkendende til følgende:

  • De store følelser vækkes: Vrede, meningsløshed, angst, opgivenhed, depression eller sorg.
  • Det føles svært at overskue at være sammen med andre mennesker, eller få familien til at hænge sammen.
  • Kortere lunte, humør og temperament bliver mere udfordret.
  • Det påvirker selvværd og identitet at sygdommen sætter begrænsninger på ens udfoldelse, det kan være svært at acceptere at man ikke længere kan det samme som man plejer – og kommer måske derfor til at overskride egne grænser.
  • Det kan være svært at tage imod hjælp og omsorg – følelsen af at andre nu behandler en anderledes grundet sygdommen.
  • Nogle beskriver også et pres fra deres omgivelser til hurtigt at komme videre og skulle kunne acceptere at livet ser anderledes ud nu – og dermed gemmer deres følelser.

Reaktionerne skal have plads

At skulle leve med kronisk sygdom vækker for de fleste alle de store svære følelser; vrede, skam, opgivenhed osv. Det er hårdt og svært at være i, og også hårdt og svært at være i for pårørende. Ofte kan de pårørende næsten ikke holde ud at se deres kære så oprørte og fortvivlede.

Dette er med til at vi ofte, i bedste mening, forsøger at hjælpe vores kære hurtigt videre til at få det bedste ud af den nye livssituation, og ikke dvæle for meget ved det man ikke længere kan.

Men sorgen og alle de følelser og reaktioner der følger med de nye livsvilkår er en naturlig og nødvendig del af at komme stille og roligt videre i livet, og i eget tempo at få opbygget ny mening med tilværelsen og hverdagen.

Krop og psyke påvirker hinanden begge veje

Jeg er efteruddannet i hvordan vores biologi og nervesystem hænger sammen med hvordan vi har det psykisk. Hvordan kroppen og psyken hele tiden påvirker hinanden.

Det er langtfra altid at der er en direkte psykologisk komponent i sygdommen. Dog viser nyere forskning mere og mere tydeligt, hvor tæt krop og psyke hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden. Erfaring viser også helt klart, at når vi får det bedre psykisk, bedres de fysiske symptomer, fx i form af en højere smertegrænse.

Jeg har solid erfaring med at arbejde med både kronikere og pårørende til kronisk sygdom.

Jeg er desuden uddannet yogalærer og mindfulnessintruktør, og tilbyder derfor også mindfulnessteknikker, vejrtrækningsøvelser og afspændingsøvelser, der kan være med til at lindre de fysiske symptomer.

______

Ring til mig på 30115822 eller send en mail til lise@phuset.dk for at booke en samtale, eller for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.