Nogle gange står vi svære steder i livet hvor det er svært at håndtere situationen eller finde vejen videre. Som regel kommer vi på benene igen med hjælp fra familie og venner, men nogle gange er der ting som føles svære at dele med dem. Måske føler du, at du har brug for at tale med et menneske som ikke selv er en del af problematikken, eller måske har du brug for professionel sparring omkring nogle mønstre du ikke føler at du kan blive fri af. Her kan det være en stor hjælp at tale med en psykolog.

Samtaler med en psykolog kan også gøre en forskel hvis hverdagen i en periode synes svær, eller man har brug for afklaring af tvivl og usikkerhed. Måske oplever du at du igen og igen kommer til at gentage et uhensigtsmæssigt mønster, selv om du gør alt for at bryde det. Ofte bliver vi vrede og skuffede over os selv når vi opdager at vi igen er endt det samme sted, men det kan være vanskeligt at finde vejen ud af mønstret selv. Samtaler med en psykolog kan hjælpe dig til at få øje på nye perspektiver og nye handlemuligheder, der hvor du selv er kørt fast.

Jeg har stor erfaring med hvordan vores nervesystem og følelsessystem er opbygget. Som mennesker bæres vi af erfaringer, vaner og dybe overbevisninger om hvordan verden ’virker’, der er lagret i nervesystemet. Hvordan vi reagerer i forskellige situationer, vores vaner, stress- og angstreaktioner, hvordan vi oplever tætte relationer, er i høj grad båret af de erfaringer vi har gjort os i livet. Gennem årene bliver vores erfaringer samlet og lagret i vores krop i de dybe dele af nervesystemet – det autonome nervesystem. Denne funktion i os er yderst vigtig, da vi ville blive overvældede, hvis vi hele tiden skulle være bevidst om alle detaljer rundt om os, og hele tiden bevidst skulle tage stilling til alt, altid. Vi udvikler vaner i nervesystemet, og opbygger personlige erfaringer med hvordan vi bedst navigerer i det liv vi lever og med de mennesker vi har omkring os, for at vi bedre kan overskue hvad der sker lige her og nu, og for at have en rettesnor for at navigere i alle de impulser vi får fra verden hele tiden.

De vaner vi udvikler, og de overbevisninger vi opbygger om verden, dannes ud fra erfaringer fra de omstændigheder vi er i igennem vores opvækst. Nogle gange oplever vi at vi sidder fast i nogle mønstre, som ikke rigtig tjener os længere, eller som ikke længere harmonerer med det liv vi lever her og nu som voksne. Ofte er et underliggende element af ens problemer en dyb overbevisning som vi, bevidst eller ubevidst, er styret af. Eksempelvis ved angst, så ved vi godt at der ikke reelt er fare på færde, men følelsen i kroppen går ikke væk bare fordi vi ved det. Eller i forhold til tætte relationer, så ved vi mange gange godt hvor det bliver svært eller hvor vi spænder ben for os selv, men vi havner alligevel samme sted igen og igen. Jeg kan hjælpe dig med at blive mere opmærksom på dine vaner og hjælpe dig med at få øje på de overbevisninger der ligger til grund for de valg du træffer i livet og den måde du håndterer problemer på. Dermed skabes der grobund for at opbygge nye vaner og forandring af de overbevisninger vi bevidst og ubevidst lever efter.

Jeg er cand.psych. fra Københavns Universitet, samt efteruddannet i chok-/traumeterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt tavshedspligt. Jeg modtager fast supervision og dygtiggør mig løbende gennem kurser og videreuddannelse for at kvalitetssikre mit arbejde. Jeg har især erfaring med depression, stress, angst, traumer, sorg, parforhold, kronisk sygdom og smerter, særligt sensitive samt lavt selvværd.

Tryg og tillidsfuld kontakt er grundstenen for at skabe grobund for din personlige udviklings-, helings- og forandringsproces. Jeg arbejder derfor centralt med at udvikle og sikre dig en tryg kontakt, så alle aspekter af dig kan få plads og blive mere bevidst forankret og integreret i dig.

Kontakt:
Du er velkommen til helt uforpligtende at kontakte mig på 30115822 eller lise@phuset.dk.

Priser:
• En individuel konsultation varer 55 min og koster 1100 kr.
• En dobbeltkonsultation varer 90 min og koster 1800 kr.
• Parsamtaler varer 90 min og koster 2000 kr.

Der afregnes kontant eller via MobilePay efter hver konsultation

Det er svært på forhånd at sige noget om forløbets varighed, men det er altid helt op til dig. Nogle vælger kortvarige forløb som fokuserer på en enkelt problematik. Andre forløb er længerevarende og sigter på et mere dybtgående arbejde med at forstå, forandre og udvikle dybereliggende mønstre og overbevisninger.

Praktisk information:
Samtalerne foregår i psykologhusets lokaler på Vester Voldgade 100, st. tv.

Afbud skal altid ske telefonisk på 30115822 senest kl. 12 dagen før, ellers afregnes med halvdelen af beløbet.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.