Faglig baggrund:

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet, autoriseret igennem Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg har siden 2015 haft egen praksis på fuld tid i Psykologhuset ved Åen i Aarhus.

Min faglige baggrund er sat sammen af erfaringer fra flere forskellige områder. Samtaleterapi, hvilket jeg har beskæftiget mig med siden 2011, er det helt centrale. Desuden har jeg beskæftiget mig med rehabiliteringsarbejde i kommunalt regi, erhvervspsykologisk praksis og forskellig kursusvirksomhed.

Jeg har løbende videreuddannet mig med forskellige kurser indenfor psykoterapeutisk praksis, bl.a. i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), mindfulnessbaseret kognitiv terapi, Somatic Experiencing (SE) og EFT parterapi.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. Ring på 6169 6100 eller skriv til anette@phuset.dk.