Jeg tilbyder rådgivning og samtaleterapi til unge, voksne, par og familier, samt børneterapi.
Jeg har erfaring i arbejde med forskellige problematikker, herunder: angst, depression, identitet og selvforståelse, lavt selvværd, ensomheden, problemer i relationer, vredeshåndtering, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, overgreb, krisesituationer.

Jeg har især erfaring fra specialskoler og behandlingshjem i arbejdet med børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, både med undersøgelser og terapi, og har mange års erfaring i arbejdet med forældre til anbragte børn.

Jeg har uddannet mig inden for forskellige terapeutiske retninger: kognitiv, narrativ, psykoanalytisk, samt psykodrama.

Når du tager kontakt til mig, har jeg fokus på hvad der optager dig, og hvad du ønsker at få hjælp til. På baggrund af dette kan vi aftale en indledende samtale, hvor jeg hører mere om dig, og hvor jeg anbefaler dig det forløb som jeg tænker der kunne være mest hjælpsomt for dig.

Derudover tilbyder jeg supervision til plejefamilier og pædagogisk personale i dag- og døgninstitutioner.

Jeg tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation eller godkendelse som specialist i børnepsykologi.

Priser og praktiske oplysninger:

Pris for kortere forløb: 60 minutter 900 KR
Jeg har et projekt kørende i øjeblikket hvor forløb i psykoanalytisk psykoterapi tilbydes til reduceret pris.
Jeg er ikke tilknyttet offentlig sygesikringsordning.
Betaling foregår kontakt eller via mobilepay. Kommunale opgaver faktureres elektronisk. Afbud meldes senest kl. 8:00 samme dag.
Ved manglende afbud faktureres fuld takst.
Ved for sent afbud faktureres halv takst.

Kontaktoplysninger:
Mail: natasha@phuset.dk
Telefon: 26 18 19 14
Adressen: Vester Voldgade 100, st. tv, 1552 København V

Læs mere på: www.natashaaarup.dk