Nogle gange oplever vi, at livet ikke er, som vi gerne vil have det. Det kan være en bestemt situation eller emne, der bliver ved med at give problemer, eller en generel følelse af, at livet bare ikke er, som du gerne vil have det. Måske oplever du, at usikkerhed og præstationsangst holder dig fra at gå efter det, du gerne vil i livet. Eller at tristhed, ensomhed, angst eller konflikter med dine nærmeste fylder og har bragt dig væk fra at leve livet, som du gerne vil.

Alle mennesker har styrken til at overkomme de udfordringer, de møder, og komme tilbage på rette spor. Men der kan ske ting, vi ikke selv er herre over, eller vi kan gradvist komme på afveje og have brug for at løse det med en, der ikke er en del af dit liv, og som har en viden og nogle redskaber, der kan hjælpe dig videre, så du kan komme tilbage til at leve dit liv med mere tilfredshed, glæde, balance og udvikling.

Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder ud fra værdier om medmenneskelighed og tillid med fokus på kvalitet og effekt. Derfor møder jeg dig med engagement, accept og psykologfaglige kompetencer. Jeg arbejder ud fra flere metoder, så terapien kan tilpasses efter, hvad der er relevant, meningsfuldt og brugbart for dig i dit liv. Nogle af de metoder jeg bruger er den eksistentielle metode, der fokuserer på din oplevelse af at være dig, inden for de eksistentielle rammer og vilkår der er for livet. Ligeledes bruger jeg den kognitive metode, der fokuserer på sammenhængen mellem vores tænkning, følelser, krop og adfærd, samt hvordan vi konkret kan arbejde med dem og skabe mærkbar forandring i vores dagligdag. Sammen giver de to metoder et grundigt og stærkt fundament samt konkrete redskaber at arbejde ud fra. I tillæg hertil inddrager jeg elementer og værktøjer fra andre tilgange.

Jeg ønsker at skabe en varm, tryg og rolig stemning, hvor vi kan arbejde åbent og undersøgende med din problematik, historie og erfaring, og på den måde arbejde os frem mod dine mål. Jeg lytter til din oplevelse uden at have forudindtagede meninger om, hvad der er rigtigt for dig, og hjælper dig med at få en dybere forståelse af dig selv, din situation, følelser, tanker og handlemåder, og dermed skabe udvikling og personlig styrke hos dig.

Jeg har tavshedspligt, så det vi taler om bliver mellem os. Hvis du ønsker at inddrage et/flere familiemedlem, kæreste eller ven/veninde, er det også muligt.

Det kan du få ud af terapi

Terapi kan give dig overblik, forståelse, personlig styrke og handlingsparathed, der kan skabe de forandringer, du har brug for. Du får hjælp til at komme videre her og nu, og til fremadrettet at kunne leve dit liv i overensstemmelse med, hvad du gerne vil.

Du kan forvente fokus på at bearbejde og forstå dig selv, dine følelser, tanker og din situation, samt få konkrete redskaber som du kan bruge i dit daglige liv – både i forhold til dig selv, dine relationer og håndtering af fremtidige udfordringer.

Uddannelse og kvalifikation

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns og Århus Universitet og har gennemført diverse faglige kurser i bl.a. kognitiv terapi, eksistentiel terapi, sorg og krise, ACT, ISTDP, familieterapi mm. For yderligere at sikre effekten af mit arbejde modtager jeg løbende supervision.

Jeg har terapierfaring med både børn, unge og voksne i individuel terapi og gruppeterapi fra arbejde hos bl.a. Kræftens Bekæmpelse, privat praksis, Psykiatrien, samt frivilligt arbejde i diverse foreninger, bl.a. hjernerystelsesforeningen.

Du kan læse mere om mig på psykologmettewesth.dk og kan kontakte mig på tlf.: 60612563 samt på mail på mettew@phuset.dk

Nogle af de emner jeg bl.a. arbejder med er

Angst, stress, lavt selvværd, præstationsangst, krise, tab og sorg, fysisk/kronisk sygdom eller handikap, pårørende til en person der er syg, langvarig hjernerystelse, usikkerhed ift. hvordan dit liv skal se ud i fremtiden, usikkerhed ift. dine egne eller omverdenens krav, relationer fx konflikter med din familie, kæreste eller venner/veninder, ensomhed, særligt sensitivitet, mobning eller overfald.

Kontakt og praktisk

Vil du booke en tid eller høre nærmere om hvordan jeg arbejder, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf.: 60612563 eller på mail: mettew@phuset.dk

Hvis jeg er forhindret i at tage telefonen, når du ringer, kan du lægge en besked eller sende en sms, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

 

Individuel konsultation (55 min.): 950 kr.

Par- eller familiekonsultation (90 min.): 1500

Individuel konsultation for unge under 18 år, studerende eller personer på offentlig forsørgelse (55 min.): 750 kr.

Individuel online konsultation (55 min.): 950 kr.

Klippekort: 5 individuelle konsultationer (5 x 55 min.): 4250 kr. (Klippekort skal betales på en gang, gælder i 1 år, kan ikke overdrages til andre, og eventuelt ubrugte samtaler refunderes ikke.)

 

Afbud skal ske via tlf., sms eller mail senest 24 timer før den aftalte tid. Ved manglende eller senere afbud opkræves fuldt honorar.

 

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.

Hvis du har en sundhedsforsikring via dit arbejde eller din forsikring, kan du undersøge om den dækker psykologsamtaler og om du kan vælge mig som behandler.