Når et barn ikke trives, er det svært for både barnet selv og de voksne, der står omkring det. Typisk har både børn og forældre forsøgt at løse problemet på utallige måder men er kørt fast – og det kan derfor være tid til at søge professionel hjælp hos en børnepsykolog.

Som børnepsykolog arbejder jeg med blik for både barnet og de relationer som barnet befinder sig i. Mit udgangspunkt er at både børn og forældre altid forsøger at gøre deres bedste – men at problemløsningen er ’gået på grund’. Min opgave er derfor sammen med familien at skubbe gang i de processer, som sikrer udvikling og trivsel hos barnet.

Nogle af de problemstillinger jeg kan hjælpe med er:

 • Følelsesmæssige vanskeligheder (eks. vrede, nedtrykthed)
 • Lavt selvværd og usikkerhed
 • Problemer i dagtilbud eller skolen
 • Angst
 • Udadreagerende adfærd
 • Konflikter
 • Opdragelsesproblemer
 • Kriser i familien (skilsmisser, sygdom, traumer)
 • Følger af misbrug/overgreb i familien
 • Sociale problemer (eks. ensomhed, mobning)
 • Diagnoser – afklaring, viden, sparring

Hvis du er i tvivl om jeg kan hjælpe jeres familie med de vanskeligheder I bøvler med, er I velkomne til at kontakte mig.

Hvordan arbejder jeg?
Jeg arbejder med udgangspunkt i det enkelte barn og barnets familie. Helt konkret starter samarbejdet med en telefonsamtale, hvor vi i fællesskab aftaler, hvem der skal komme til første samtale – nogle gange skal hele familien komme, andre gange kommer forældrene alene og somme tider ser jeg barnet alene (typisk unge). På mødet undersøger vi sammen, hvad der spænder ben for jer – og hvordan vi kan arbejde med det. Det videre forløb planlægges på baggrund af den effekt og feedback I giver mig (se afsnit om Terapi der virker). Nogle af de forskellige terapeutiske metoder, jeg benytter mig af er: individuelle samtaler med barnet eller den voksne, aktiviteter, forældresparring, familiesamtaler, videoforløb, konfliktmægling og netværksmøder.

Terapi, der virker
Det er vigtigt for mig, at vores samarbejde gør en forskel – jeres barn skal have det bedre. For at sikre os, at vi bevæger os i den rigtige retninger, og at I ikke kommer længere tid hos mig end højest nødvendigt, benytter jeg to korte skemaer – et i starten af samtalen og et i slutningen af samtalen. På det første skema holder vi øje med, hvordan I og jeres barn synes det går, og på det sidste skema hjælper I mig med at skræddersy behandlingen til jer.

Hvem er jeg?
Jeg er uddannet fra Københavns universitet og autoriseret. Jeg er efteruddannet inden for både systemisk og narrativ terapi og mentaliseringsbaseret terapi og holder mig kontinuerligt ajour med den nyeste viden på feltet – men er mest af alt optaget af, hvordan jeg får skabt et godt samarbejde med jer, eftersom det er fundamentet for virksom terapi.

Udover privat praksis har jeg gennem en årrække arbejdet som børnepsykolog på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre kommune. I mit privatliv lever jeg sammen med Christian og vores to aktive drenge.

Det praktiske
Pris: 1100 kr i timen (55 min), uanset antal personer i samtalen
Der afregnes kontant eller vha mobilepay
Afbud skal ske senest dagen før på sms, ellers afregnes for fuldt beløb.

Kontakt mig på 61679958 eller marlene@phuset.dk. I er velkomne til at kontakte mig med henblik på en uforpligtende snak om jeg kan hjælpe jer med den problematik I aktuelt bøvler med.

Samtalerne foregår i Phuset på Vester Voldgade 100, København V.