I løbet af tilværelsen kan vi opleve kriser, ubalance i krop og sind og tab af overskud til det, vi gerne vil – i arbejdsliv, familieliv og på andre livsområder. Det kan være pludselige og uønskede forandringer eller længerevarende belastninger, noget der støder til udenfor kontrol. Kortere eller længere samtaleforløb med mig kan være hjælpsomme i forhold til dit ønske om at genvinde balance og livskvalitet.

Jeg har specialiseret mig inden for arbejdsliv, stress og hyppige ledsagere som angst og depression, samt søvnforstyrrelser og langvarige smerteproblematikker. Jeg har efteruddannet mig inden for mindfulness meditation, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt klinisk hypnose.

Stress

Typisk er der tale om, at et samspil mellem belastninger på forskellige livsområder på et tidspunkt i for lang tid har oversteget den enkeltes ressourcer med lettere eller sværere stresstilstande, herunder udbrændthed, som konsekvens.
Samtalebehandlingen hos mig kan være med til at genskabe motivation, energi, engagement og være støtte til restitution, opbygning af ny modstandskraft og til at træffe vigtige personlige valg for nu og for fremtiden.

Mit indgående kendskab til stressrisici i det psykisk arbejdsmiljø kan være nyttig for en dig, der er i en personlig afklaringsproces, med overvejelser om sygemelding pga begyndende stresssymptomer eller er i proces med tilbagevenden til arbejdsliv efter en periode med tiltrængt fravær. Jeg kan f.eks. bistå med fastholdelsesplaner for tilbagevenden eller støtte til beslutning omkring afvejning af helbred i forhold til konkrete jobbelastninger, det være sig fysiske eller psykiske.

Coaching af dig som personaleleder i forhold til stressforebyggelse og forholdemåde til stressede medarbejdere tilbydes.

Søvnforstyrrelser/søvnløshed

Der kan være mange årsager til søvnbesvær og egentlig søvnløshed, som er tilfældet, hvis du i over 3 måneder har afkortet søvn pga indsovningsvanskeligheder og/eller hyppig opvågnen. Tankemylder forekommer ofte i sammenhæng med dårlig søvn og er foruden stress og blåt lys en af søvnens værste fjender. Behandlingen tilrettelægges efter nærmere udredning og aftale. Genetablering af fast søvnrytme og skabelse af naturligt søvnpres er væsentlige redskaber, men hvis bekymrings – eller katastrofetanker fylder meget hos dig, er psykologisk behandling af søvnløsheden særlig relevant og hjælpsomt på lang sigt. I behandlingen indgår f.eks. afspændingsteknikker, opmærksomhedstræning, kognitivt adfærdsterapi og hypnose.

Langvarige smerter

Langvarige smerter i forbindelse med belastninger, ulykker og sygdom kan have betydende konsekvenser. Det gælder begrænsning i livsudfoldelse, lavere tolerance for pres, herunder deltagelse i socialt liv og forringelse af mental funktion. Jeg har arbejdet med disse problematikker i en årrække, bl.a. i smerteklinik og har solid erfaring med at arbejde med mindfulness baseret stressreduktion (MBSR), som har dokumenteret positiv betydning for smerteoplevelse, grundstemning og aktiv deltagelse i fællesskaber med mening. Her som i andre sammenhænge anvender jeg også ACT- metoder samt hypnoterapi, hvor der er interesse for det.

Klinisk hypnose

Hypnose – at bringe i trance – er en velegnet teknik til korterevarende forløb, når der er motivation for f.eks.: Ny livsvaner som røgfrihed, sundere kost og motion eller f.eks. enkeltfobier som flyskræk, edderkoppeskræk o.lgn., eller eksamens – og præstationsangst.

Praktisk

Konsultationer: 60 min.: 975 kr. (Studerende, dagpengemodtagere: 750 kr.)
Klinisk hypnose: 2-3 konsultationer, heraf må påregnes én af 90 minutters varighed til 1.375 kr.
Mobile pay, kontant eller bankoverførsel. Ved længerevarende samtaleforløb (10 – 12) er der nedsat takst efter aftale, samt forudbetaling.
Ved af bud senere end kl.16 dagen før betales fuld konsultationstakst.
Der er mulighed for både konsultation i dagtimer og efter almindelig fyraften. Hjemmebesøg efter nærmere aftale. Der kan også aftales onlinekontakt som opfølgning.
Ring gerne for uforpligtende samtale på 61 675 112.
margit@phuset.dk