Til tider snubler vi, fejler og har det svært. Som din psykolog og samtalepartner, kan jeg medvirke til, at du får en større indsigt i, hvordan du fungerer som person. Jeg kan guide dig til en øget opmærksom på dine ressourcer, behov, underliggende konflikter og give dig råd til hvordan du tackler det svære i dit liv. Når vi sammen har fundet frem til det, som fungerer for dig, vil det blive lettere for dig at tage et bevidst ansvar for dit liv og træffe de beslutninger, der skal til, for at forandre/forbedre din situation. Sammen finder vi din retning.

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Psykiske vanskeligheder i forbindelse med graviditet/fødsel/at blive forældre, eller ufrivillig barnløshed og ifm. fertilitetsbehandling
 • Vanskeligheder i familien eller mellem venner og kolleger, herunder at være pårørende til mennesker med en psykisk lidelse eller kronisk sygdom
 • Sexologiske problemstillinger
 • Sorg, tab og kriser
 • Problemer med lavt selvværd
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Vanskeligheder ved at tackle svære følelser som f.eks.: aggression, vrede, irritation og jalousi
 • Traumatiske oplevelser; aktuelle eller tidligere i livet
 • Problemer med at mærke og reagere på egne grænser
 • Forskellige former for angst f.eks. præstationsangst, eksamensangst eller fobier
 • Nedtrykthed, tristhed, svært ved at mærke dig selv og oplevelse af meningsløshed
 • Hjælp til personlig udvikling (coaching)

Hvad vil det sige at gå i terapi:

Ingen mennesker kommer igennem tilværelsen uden at opleve problemer og sorger – det er en naturlig del af tilværelsen. At blive parat til forandringer og tage de første skridt i en ny retning, kræver støtte og medføre ændringer i ens liv.

For nogle virker det naturligt at række ud og bede om hjælp. For andre er det et stort skridt og en stor overvindelse, at modtage rådgivning omkring sit liv. De fleste vil gerne klare problemerne selv, og det er en sund tilgang. Men det er også sundt at bede om hjælp, når man ikke kan komme længere alene eller hvis det belaster forholdet til omgivelserne.

Fordelene ved at tale om problemerne med psykologen er, at vi har ekspertise i at vurdere problemstillinger og erfaring i at give ny indsigt i din situation og derved gør det nemmere for dig, at håndtere problemerne i fremtiden.

Hvordan foregår det hos mig:

Terapien bygger på samtalen som redskab og er en ligeværdig dialog i øjenhøjde. Jeg lytter til din historie, for du er eksperten i dit liv og når det er tid til at blande mig, så stiller jeg spørgsmål, kommer med refleksioner, input og råd, og hjælper dig til at blive klogere på dig selv og få øjnene op for nye måder at tænke på og løse udfordringerne. Formålet med terapien er at skabe forandring og lindring af det, der piner dig og som forhindrer dig i at få det bedre.

Nogle mennesker har brug for at tale meget, for at danne mening med det, der foregår inde i dem, andre har brug for en mere dialogbaseret samtaleform. Nogle gange er vi stille og berørte over noget smukt eller smertefuldt, der bliver sagt. Andre gange er der rungende latter. Og nogle gange går de to ting hånd i hånd. Der er plads og mulighed for det hele i samtalerne med mig.

Der vil være fokus på det, der sker i dit liv her og nu og hvordan det kan blive bedre, men vi kan også bruge tid på at undersøge, hvor roden til problemet stammer fra, da jeg arbejder ud fra det princip, at hvis man er bevidst om sin bagage, kan man enten gøre noget ved det, eller lære at leve med det.

Min arbejdsmetode er direkte og altid med afsæt i det, du fortæller. Jeg lytter, siger min mening og giver råd. Jeg bruger både elementer fra kognitiv terapi og emotions-fokuseret terapi (EFT) og der kan som led i terapien indgå øvelser og opgaver hjemme. Vi vil hver gang runde af med en opsummering af temaerne, vi har berørt i dag, og hvad der skal arbejdes med til næste gang. Ligeledes spørger jeg dig om hvad du har fået ud af samtalen og hvad du tager med dig hjem. På den måde, kan vi løbende se på og evaluere dit udbytte af terapien.

Den terapeutiske samtales succes afhænger af mange faktorer. En vigtig komponent vil altid være den personlige “kemi” mellem os. Denne kan ikke altid forudses, men må afprøves i løbet af de første samtaler. Derfor har jeg som princip, løbende at have fokus på “den gode kemi”.

For nogle kan få samtaler være nok til at komme videre. For andre giver et længere forløb mening, hvis problemerne har været til stede i lang tid. Derved er de mere rodfæstede og der er større behov for støtte til den livforandrende proces, man er i gang med. Afhængigt af problemstillingens omfang og varighed, skal du kunne mærke en begyndende lettelse og forandring allerede efter 2-3 samtaler.

Alle samtaler afholdes på Vester Voldgade 100, st., 1552 København V.

Er du nysgerrig på at høre mere, så kontakt mig på telefon 61 68 33 44 eller skriv til katrine@phuset.dk, for en uforpligtende for-samtale om din livssituation og hvordan jeg kan hjælpe dig.