Livet kan være en smuk rejse, der kan byde os på muligheder, mening, positiv udvikling og velvære. Ligeledes er livet en rejse der for tid til anden kan byde os svære perioder der udfordrer os, og gør det svært at leve livet på den måde man ønsker sig. Det er menneskeligt at blive overvældet af livets udfordrende sider og føle og mærke, hvordan dette ryster en ud af balance og udfordrer en i at tilnærme sig velvære og balance på ny. Nogle gange kan det være nemmere at finde sin vej gennem disse følelser og udfordringer, når man vender det med en person,  der ved noget om, hvordan det er at navigere gennem udfordringer og svære perioder i livet. En person der kan hjælpe en med at se tingene i et nyt lys, og stille  spørgsmål som kan igangsætte en proces frem imod  en klarhed og en løsning.
Som psykolog  og din samtalepartner kan jeg være den person for dig. Jeg kan hjælpe dig med at håndtere det der har rystet dig ud af balance, og hvordan du kan tilnærme dig det liv du vil leve i nutiden og fremtiden. Jeg hjælper dig med at skabe større forståelse af dig selv og de udfordringer du døjer med, så du kan komme videre i livet med fornyet energi, balance, velvære og med redskaber der kan hjælpe dig med at tackle dine udfordringer i fremtiden. Jeg tror på, at alle mennesker har ressourcer de kan trække på. Jeg kan hjælpe dig med at finde frem til dine, hvis de for tiden er svære at få øje på, at tro på dine  og blive klogere på hvordan du kan bruge dem.  Min intention er, at du tror på dig selv og det du kan og derigennem genfinder styrken og modet til at håndtere  udfordringer i fremtiden.

Hvad kan jeg hjælpe med:

Jeg har en bred erfaring i at hjælpe mennesker videre med forskellige udgangspunkter, aldersgrupper, kulturelle afsæt og rammer.

Jeg arbejder blandt andet med disse emner:
• Selvudvikling
• Depression
• Stress
• Angst
• Perfektionisme
• Livskriser
• Trauma og PTSD
• Følgevirkninger af krænkelse, vold og seksuelt misbrug
• Følgevirkninger af mobning

Tværkulturelle problemstillinger:

• udfordringer med at forene sin forældres kulturelle afsæt med sin egen. At kunne gå sin egen vej, og ikke føle splittelse.

• At finde sig til rette i et nyt land med en anden kultur
• Kultursammenstød i parforhold hvor underforståede kulturelle tilgange kan føre til misforståelser og konflikter
• Omvendt kulturchok – når man vender hjem fra en længerevarende rejse og har svært ved at finde sig til rette igen
• Ventetidsbelastning i forbindelse med familiesammenføring

• Diskrimination og racisme

Hvem er jeg bedst til at hjælpe: 

Jeg er specialiseret i at hjælpe børn og unge mennesker

Jeg har også erfaring med at hjælpe voksne i alle aldre

Familier og par der ønsker at arbejde terapeutisk sammen

 

Min tilgang til terapien:

Jeg har en inderlig kærlighed til mennesker, et ønske om at ville alle det godt, og en passion for at forstå den verden og udfordringer hvert menneske bringer med sig. Dette er min store drivkraft i samtalerne.Jeg er en nærværende samtalepartner, og mine samtaler er præget af åbenhed, nysgerrighed og respekt. For mig er det vigtigt at etablere et trygt og fordomsfrit rum, hvor du bliver mødt i øjenhøjde, og hvor der er plads til at være dig med alt hvad dette indebærer. Jeg er optaget af, at du føler dig hørt og mødt og oplever en udvikling i samtalerne med mig. Der skal være plads til eksempelvis både at grine sammen føle sig trist sammen og arbejde sig imod en løsning sammen. For mig er det centralt, at samtalerne foregår på dine præmisser og med den ro og plads du har brug for. Jeg tror på, at den relation og samarbejde vi skaber sammen, er bærende for udvikling.

Metodisk arbejder jeg afvekslende med fokus på at imødekomme dine behov og ønsker. Jeg er inspireret af mange tilgange i mit felt som kognitivt adfærdsterapi, ACT, CFT, narrativ psykologi og mindfulness. Jeg henter teknikker, redskaber og mindset fra disse tilgange- alt efter hvad der er meningsfuldt for dig i din situation. Jeg er også særligt optaget af sammenhængen mellem krop og psyke og trækker også på det, da der er vigtig information at hente om det hele menneske.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf: 22516041 eller Karin@phuset.dk.

Herigennem kan du bestille tid eller få afklaring på hvordan jeg kan hjælpe dig med det du har brug for.

Uanset om du kommer med et konkret mål, specifik problemstilling, et ønske om hjælp som stadig er uklar eller noget helt andet- så byder jeg dig velkommen hos mig.

Jeg glæder mig til at møde dig

Mange hilsner Karin