Da den kognitive metode tager udgangspunkt i en konkret forståelse af belastende tanker og situationer, er det en psykologisk metode, der tiltaler både mænd og kvinder. Jeg har også god erfaring med behandling og støtte til unge (og voksne), der eksempelvis har svært ved at gennemføre deres uddannelse på grund af stress, depression og angst.

Jeg tilbyder samtaler, forbyggende- og behandlingsforløb med konkrete psykologiske redskaber til behandling af psykiske lidelser med stress, depression, angstlidelser. Desuden har jeg gode resultater med behandling af livskriser, lavt selvværd, perfektionisme, OCD og vredeshåndtering.

Jeg har mange års erfaring med behandling af psykologiske problematikker med kognitiv adfærdsterapi. Denne terapiform tager udgangspunkt i ens livssituation, svære situationer og de tanker, følelser og handlinger, der måske gennem længere tid har været svære at håndtere eller forstå selv. De konkrete svære situationer relateres til ens livshistorie og måske gentagne mønstre i det omfang, hvor det kan give mening for forståelsen af de nuværende problemer.

Det kan dreje sig om stress:

 • Haft koncentrationsbesvær, svært ved at huske og tænke klart, svært ved at tage beslutninger.
 • Fysiske symptomer med hjertebanken, hovedpine, ondt i maven og kroppen, svimmelhed og trykken for brystet.
 • Svært ved at falde i søvn og sove igennem og ikke orket at beskæftige dig med noget.

Eller depression:

 • Negative tankemønstre, trist, nedtrykt og manglende overskud til det, som du plejer at have lyst til – rastløs, irritabel og mindre selvtillid.
 • Dårlig samvittighed og skyldfølelse overfor familie, parforhold, venner og kolleger, eksempelvis, at man føler ikke at kunne leve op til forpligtelser.
 • Ens søvnmønster er præget med enten svært ved at falde i søvn eller man vågner tidligt.
 • Har nedsat koncentration og svært ved at klare arbejde eller uddannelse.

Eller angst:

 • Kropslige symptomer med eksempelvis hjertebanken, trykken for brystet, svimmelhed og indre uro.
 • Været bekymret over selv de mindste ting.
 • Været nødt til at undgå visse ting, steder og aktiviteter fordi at de er angstprovokerende.
 • Haft tilløb til eller haft egentlige angstanfald med følelsen af tab af kontrol.
 • Haft gentagne ubehagelige tvangstanker, som du ikke kan få ud af hovedet.
 • Været nødt til at kontrollere alt hvad du gør eller gentage de samme handlinger igen og igen.
 • Været nervøs eller genert over for andre eksempelvis, når du spiser eller taler og føler at andre ser på dig.
 • Haft tilbagevendende tanker om en meget voldsom oplevelse.

Generelt kan ens adfærd og tanker være påvirket ved, at man trækker sig, undgår andre og bliver hjemme med en følelse af håbløshed. Måske har du selvkritiske tanker og tænker, at du skuffer andre, føler dig dum og prøver i stedet at gøre enhver detalje perfekt, men uden egentligt at opleve, at du kan klare det alligevel.

Forløb

Et forløb omhandler typisk 4-12 samtaler. Lettere angstproblematikker og stress behandles eksempelvis ofte over få sessioner, mens mere grundlæggende problematikker som lavt selvværd, helbredsangst og OCD behandles over en længere periode. De første samtaler placeres optimalt med 1-2 ugers frekvens, hvorefter der ofte er længere mellem samtaler, når du er klar til at arbejde med de introducerede psykologiske redskaber mellem samtalerne. Erfaringsmæssigt vil du hurtigt opleve en positiv effekt allerede efter de første samtaler.

Samtaler tager udgangspunkt i konkrete situationer, der opleves som svære og udfordrende tanke- og følelsesmæssigt. Vi undersøger sammen, hvordan tilbagevendende tanke- og handlingsmønstre kan være med til, at man ofte oplever at havne i de samme problemer eller samme følelsesmæssige tilstand. Det kan være sociale situationer, hvor man er sammen med andre privat eller på arbejdspladsen, men også tidspunkter hvor man er alene.

Det er ofte hensigtsmæssigt at inddrage eksempler fra din opvækst til at belyse den kultur og de normer og værdier, der har præget dig som person, og som kan have betydning for ens forståelse og fortolkning af en given situation, der påvirker en stærkt følelsesmæssigt. Ved at du tilegner dig nye måder at forstå og handle i de forskellige situationer, ses de svære situationer ud fra nye perspektiver. Du tænker mere nuanceret og oplever at kunne håndtere de før svære situationer mere balanceret.

Yderlig erfaring

Jeg har i forlængelse af et forskningsprojekt på Rigshospitalet behandlet mænd med depression i forbindelse med faderskab (mænd med fødselsdepression). Og jeg har arbejdet med længerevarende samtale- og behandlingsforløb relateret til livsproblematikker for voksne børn af alkoholikere/ dysfunktionelle familier (Herunder målgruppen TUBA – terapi og rådgivning unge). Af mere praktisk karakter har jeg også erfaring relateret til arbejdspladsen med forebyggelse af sygemelding relateret til stress/ arbejdsmiljømæssige faktorer i forbindelse med sygemelding med henblik på en god tilbagevenden til arbejdspladsen.

Du er velkommen til at kontakte mig uforpligtende og drøfte din problematik eller aftale en tid direkte.

Kontakt:

Mail: jan@phuset.dk

Telefon/ opkald eller sms: 61799798

Priser og praktisk:

Psykologsamtale (55 min): 1.000 kr.

Familiesamtaler: 1.300 kr.

Betaling

Mobilpay eller kontant.

Afbud:

Via sms eller mail: Efter kl. 08 samme dag takseres 250,- kr.

Sygesikring Danmark

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Sygesikring Danmark yder derfor tilskud for medlemmer til behandling for angst og depression. Se takster og betingelser for psykologhjælp på sygeforsikring.dk

Private sundhedsforsikringer

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn, og det er derfor muligt at bruge din sundhedsforsikring hos mig, hvis ordningen omfatter frit valg af behandler, eksempelvis Skandia Forsikring, Danica Sundhedsforsikring og Pensam.

Forsikringsselskaber

Din private forsikring eller pensionsordning omfatter muligvis støtte til psykologbehandling.