Jeg har en årrække arbejdet med behandling af psykiske lidelser med kognitiv adfærdsterapi for unge og voksne.

Jeg har god erfaring med konkrete psykologiske redskaber til behandling af stress, depression og angst, herunder panikangst, ocd, generaliseret angst, socialangst og præstationsangst. Desuden har jeg gode resultater med behandling af selvværdsproblematikker, perfektionisme og vredeshåndtering.

Et forløb omhandler typisk 3-15 samtaler, hvor de første samtaler placeres optimalt med 1-2 ugers frekvens, hvorefter der ofte er længere mellem samtaler, da de introducerede psykologiske redskaber afprøves og øves mellem samtalerne. Således oplever de fleste allerede en effekt efter de første samtaler.

Samtaler tager udgangspunkt i situationer, der opleves som svære og udfordrende tanke- og følelsesmæssigt. Vi undersøger, hvordan tilbagevendende tanke- og handlingsmønstre kan være med til, at man ofte oplever at havne i de samme problemer. Gennem at tilegne sig nye måder at forstå og handle i forskellige situationer, opleves de svære situationer efterhånden lettere at håndtere og derved også mindre belastende. Det kan være situationer, hvor man er sammen med andre privat eller på arbejdspladsen, men også tidspunkter hvor man er alene. Da den kognitive metode tager udgangspunkt i en konkret og rationel forståelse af svære situationer, der samtidig sættes i relation til ens livshistorie og erfaring, er det en psykologisk metode, der tiltaler mange mennesker.

Af mere praktisk karakter har jeg også erfaring relateret til arbejdspladsen med forebyggelse af sygemelding og vejledning i forbindelse med sygemelding.

Desuden har jeg i forlængelse af et forskningsprojekt på Rigshospitalet behandlet mænd med depression i forbindelse med faderskab. Og jeg har arbejdet med længerevarende behandlingsforløb relateret til livsproblematikker for voksne børn af alkoholikere.

 

Priser og praktisk:

En psykologtime: 1.000 kr.

Familiesamtaler: 1.300 kr.

Telefon- eller skypekonsultation: 1.000 kr.

Supervision: Der tilbydes individuel supervision til psykologer under autorisation eller andre faggrupper. Pris efter aftale.

Betaling

Mobilpay eller kontant.

 

Afbud: Efter kl. 08 samme dag takseres 250,- kr.

 

Sygesikring Danmark

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Sygesikring Danmark yder derfor tilskud for medlemmer til behandling for angst og depression. Se takster og betingelser for psykologhjælp på sygeforsikring.dk

Private sundhedsforsikringer

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn, og det er derfor muligt at bruge din sundhedsforsikring hos mig, hvis ordningen omfatter frit valg af behandler, eksempelvis Skandia Forsikring, Danica Sundhedsforsikring og Pensam.

Forsikringsselskaber

Din private forsikring eller pensionsordning omfatter muligvis støtte til psykologbehandling.