Er dit barn, din familie eller du inde i en periode med mistrivsel i hverdagen? Er jeres liv berørt af udfordringer, som kræver ekstra energi og overskud af både børn og voksne i familien? Til tider skal man have hjælp af en professionel psykolog til at mobilisere det overskud, der skal til for at skabe trivsel og udvikling hos alle medlemmer af familien.

Problemstillinger jeg har særlig erfaring med

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe børn, unge og voksne, hvis liv berøres af svære situationer, udfordrende hverdage og psykiatriske vanskeligheder. Jeg har mange årig erfaring i at arbejde med mennesker med bl.a.:

– autismespektrum tilstand herunder aspergers syndrom, GUA, atypisk autisme samt PDA.

– angsttilstande herunder generaliseret angst og social angst.

– isolationsproblematikker og skoleværing.

– overbelastningsreaktioner og depressive tilstande.

– ADHD og eksekutive vanskeligheder.

– søskende eller pårørende til børn eller forældre med psykiske vanskeligheder.

– højt begavede børn og unge herunder foretage WISC-IV testninger.

Sådan arbejder jeg

I overensstemmelse med jeres ønsker, behov og præferencer vælges en passende metode, så vi sikrer, at I får det med hjem, som I har brug for og er kommet efter.

Ved indledende samtale vil vi sammen præcisere, hvad I ønsker hjælp til og hvordan. Metoder kan variere efter ønsker, behov og præferencer. Fælles er dog, at jeg altid tillægger relationen til hvert familiemedlem stor betydning, ligesom relationerne familiemedlemmer imellem ses som væsentlig.

Når I møder mig vil jeg derfor altid bestræbe mig på at være forberedt, nærværende og lyttende. Har I et barn eller ung, som har svært ved selv at deltage, har jeg erfaringer med at få kontakt på andre måder eksempelvis via sms-udveksling, telefonsamtaler eller hjemmebesøg.

Ligeledes tilbydes theraplayinspireret legeterapi til yngre børn og deres forældre. Dette er en relationsbaseret legeterapiform, der er interaktiv, fysisk og sjov. Metoderne kan med fordel tilpasses ældre børn og unge, der oplever trivselsproblemer og tristhed og har brug for at blive mødet med humor, fællesskab og autenticitet. Derved kan indøves nye måder at være sammen på.

Vil I høre mere om, hvad jeg kan tilbyde, eller hvordan jeg arbejder, er I meget velkomne til at kontakte mig på telefon 2383 2500

Hvem er jeg

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2002 og blev autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2005. Som psykolog har jeg igennem mange år haft det privilegium at arbejde med børn, unge og voksne og bidrage til deres trivsel, tilfredshed og ønske om at nå et bestemt sted hen i deres liv. Min forståelse af mennesket er, at vi alle udvikler os gennem den måde, vi bliver mødt af andre. Dette uanset hvilke ressourcer og vanskeligheder, vi træder ind i verden med. Dette betyder også, at der altid er mulighed for udvikling hos et menneske, og at omgivelserne har et stort ansvar for at forstå og møde børn, unge og voksne på måder, som fordrer trivsel og udvikling.

I alle årene som psykolog har jeg prioriteret at holde mig fagligt opdateret, så de metoder, jeg anvender, svarer til den nyeste viden vi har om menneskets udvikling og trivsel.

Privat bor jeg i København sammen med mine to døtre og deres far.

Det praktiske

For spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte mig på telefon 2383 2500 eller helle@phuset.dk. I kan også se mere på hjemmesiden www.psykologiskcentrum.dk

 

Priser og vilkår:

Individuelle psykologsamtaler á 55 min.                                    950 kr.

Forældre og familiesamtaler á 90 min.                                   1450 kr.

Individuel supervision á 55 min.                                                950 kr.

WISC-testning inkl. Kort udtalelse på baggrund af resultater   5500 kr.

For andre ydelser kontakt mig.

Du kan betale kontakt, få tilsendt en faktura på mail eller betale via MobilePay.

 

Afbud:

 

Afbud senest dagen før uden beregning. Ved senere afbud opkræves fuld takst. Afbud gives på sms på telefon 2383 2500.

Jeg modtager ikke klienter under sygesikringsordningen, men hvis du har en sundhedsforsikring kan du muligvis benytte dig af denne.