Oplever du dig fanget i bekymringer, tristhed eller spekulationer omkring dit liv, dine relationer til andre eller din uddannelses- eller arbejdssituation? Spekulerer du over lavt selvværd, ængstelse eller mønstre i relation til dig selv eller andre? Er du stresset eller har oplevet chokerende hændelser, som har sat sig i dit nervesystem, som en evig påmindelse om dine minder?

Jeg er uddannet psykolog og har specialiseret mig i at hjælpe mennesker med blandt andet disse problemstillinger. Jeg har erfaring med at arbejde med både børn, unge og voksne. Desuden arbejder jeg med par i terapi.

I alle samtaleforløb viser jeg stort nærvær, engagement og indlevelse i din eller jeres situation. Jeg starter altid et samtaleforløb med at undersøge, hvad du/I ønsker at få ud af samtalerne. Afhængigt af, hvad du ønsker hjælp til, vil vi vælge den metode, som giver mening for dig/jer i den givne situation. Jeg har indgående viden omkring samspilsmønstre, identitetsdannelse i relation til andre og nervesystemets funktion og reaktion i forskellige situationer. Desuden anvender jeg metakognitive metoder, når dette giver mening i forhold til de problemer du kommer med og dine ønsker til behandling. I de tilfælde, hvor du kommer med oplevelser af stress- eller chok/krise reaktioner kan behandlingen rettes specifikt mod dette.

Ønsker du mere viden om de forskellige behandlingsformer kan du se i menuen til højre. Ellers kan du se mere om mig på hjemmesiden www.psykologiskcentrum.dk.