Vigtig info: Jeg holder orlov i resten af 2017. Jeg forventer at kunne opstarte behandlingsforløb primo 2018.

Vi møder alle udfordringer i vores liv, som kan virke uoverkommelige og som kan være svære at tale med vores nærmeste om. Vi kan føle os triste eller bange, føle, at vi ikke slår til, være skuffede over os selv eller have svært ved at sætte os igennem overfor andre. I livets allersværeste stunder kan samtaler med en psykolog være en god løsning, i første omgang for overhovedet at forstå, hvorfor vi lige nu ikke lever det liv, vi gerne vil, men dernæst også for at begynde at ændre på årsagerne hertil.

I sådanne situationer kan jeg som psykolog hjælpe dig videre. Jeg tager som terapeut altid udgangspunkt i dig, dine konkrete behov og din situation.
Det kan for mange virke uoverskueligt at træffe valget om at tale med en psykolog, for hvor starter man, og hvordan finder man frem til det, man egentlig gerne vil have hjælp til? Jeg ser det derfor som en vigtig opgave sammen med dig først og fremmest at finde det fokus og de mål, der passer til dig. Løbende vurderer vi i fællesskab på, om vi er på rette vej – det vigtigste er, at du lander, hvor du gerne vil være. For nogle kræver det få samtaler, for andre et længerevarende forløb.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg er efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi, som er den mest anerkendte og veldokumenterede terapiform til en lang række psykiske problematikker. Kognitiv adfærdsterapi beskæftiger sig med vores tanker, som antages at fungere som en slags filter og som derfor får stor indflydelse på vores følelser, handlinger og hvordan vi har det. Når vi oplever, at livet spænder ben for os, kan det hænge sammen med, at vi hænger fast i tankemønstre og måder at agere på i verden, der måske tidligere har givet mening, men som ikke længere er brugbare for os og som forhindrer os i at leve det liv, vi gerne vil.
I samtaler med mig vil du derfor opleve, at jeg overvejende har et her-og-nu-fokus og i mindre grad beskæftiger mig med fortiden.
Kognitiv adfærdsterapi er mit primære terapeutiske afsæt, men jeg lader mig også inspirere af andre metoder, herunder mindfulness, metakognitiv terapi og psykodynamisk terapi.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg i samtalen, hvorfor jeg vægter tydelighed og gennemsigtighed højt. Jeg har tavshedspligt, og du kan derfor have tillid til, at det, du fortæller mig, ikke videregives til andre uden dit samtykke.

Mine kernekompetencer er indenfor:

– Angst (særligt socialangst, OCD, generaliseret angst/overdreven bekymringstendens)
– Selvværdsproblematikker
– Depression
– Rådgivning til forældre til børn med angst
– Terapi med børn og unge med angstproblematikker

Hvis din specifikke problematik ikke er nævnt i ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig, så vi sammen kan undersøge, om jeg kan hjælpe dig.

Jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg dygtiggør mig løbende ved deltagelse i videreuddannelse og kurser og modtager supervision for at kvalitetssikre mit arbejde.

Praktisk:

Pris: 900,- pr. session (60 min.)

Afbud: Besked om afbud gives senest kl. 12 dagen før aftalen, så en anden har mulighed for at få tiden i stedet. Ved for sent afbud eller udeblivelse afkræves fuldt honorar.

Kontakt: Du er velkommen til at kontakte mig på 2844 3982 eller gitteholm@phuset.dk for en uforpligtende snak eller bestilling af tid.

Betaling: Betaling foregår enten kontant, via bankoverførsel eller Mobile Pay.

Generelt: Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og tager derfor ikke imod lægehenvisninger.