Har du det vanskeligt med dig selv, måske i form af en psykisk lidelse? Har du det svært i dine nære relationer? Er der traumatiske oplevelser i fortid eller nutid som plager dig? Kæmper du med livets store eksistentielle spørgsmål? Eller er du multi-syg og slås med både fysiske og psykiske problemer?

Når man skal finde vej ud af kriser i livet, eller komme sig fra egentlig psykisk sygdom, er det nødvendigt at have støtte.

Hvis psykiske/fysiske vanskeligheder giver dig en dårlig livskvalitet eller psykiske symptomer gør livet surt for dig – så gør noget ved det!

I et terapeutisk samtaleforløb kan du i et fortroligt og trygt rum, arbejde med det der er vigtigt for DIG.

Jeg arbejder multi-metodisk og helhedsorienteret. Det er klienten der som udgangspunkt vælger både hvad og hvordan vi arbejder i samtalerne. Jeg faciliterer din terapeutiske proces, som den psykolog-faglige og medmenneskelige ‘rejsekammerat’, der hjælper dig med at finde din vej.
Jeg arbejder ud fra et rationale om, at et virksomt terapeutisk samtaleforløb er baseret på en god relation mellem klient og terapeut. Forskning viser at samtalerne derved kan give dig det bedst og mest varige udbytte.
En forbedring af det psykiske helbred, i form af øget trivsel og livskvalitet, lindring af symptomer, færre problemer og mindre lidelse.

I denne forståelse af terapi arbejder man ikke isoleret med et største problem, men helhedsorienteret i forhold til de problemer, der samlet gør livet svært for dig.

I et trygt og fortroligt terapeutisk rum kan man tale om, og arbejde med, alle slags problemer og udfordringer. Der findes ikke emner og problemer fra den menneskelige tilværelse, man ikke kan tale med sin psykolog om.

Jeg forsøger at være bredt orienteret i mit fag og de metoder der har vist sig hjælpsomme, og vi vælger sammen, hvordan vi arbejder, ud fra det du gerne vil arbejde med.
Vi starter med at sætte en ramme og undersøge om det giver mening at starte et forløb.

Vi taler om dette i løbet af de første tre samtaler

Nogle temaer fra mit nuværende arbejde kunne være:

  • Psykisk sygdom: Angst, depression, psykose, personlighedsforstyrrelse. Recoveryprocesser. Jeg arbejder psykoterapeutisk med psykiske
    tilstande/psykiske lidelser, og har en bred viden om psykiatri og recovery (at komme sig fra psykisk sygdom).
  • De nære relationer – fx: kæreste, ægtefælle, børn, mor, far, søskende, veninder/venner/kolleger
  • Problemer i forbindelse med livskriser og livsovergange (fx studieproblemer, karriere- og jobskifte, overgangen til seniorliv/ pensionalderen)
  • Eksistentielle problemer: livskriser, meningsløshed, ensomhed, tab og sorg.
  • Strukturproblemer: overblik og struktur på hverdagen, livsstils- og trivselsproblemer
  • Pårørende – fx: grænsesætning, konflikter og selvomsorg.

Jeg anvender Feed-Back Informed Treatment (FIT) til at understøtte, at du får den størst mulige terapeutiske effekt af samtalerne.

Kontakt:

email: erik@phuset.dk

tlf. 2819 4603

Psykolog Erik Mønsted Pedersen – cand.psych.

Medlem af Dansk Psykologforening