Erhverspsykolog og ledelsespsykolog Hanne RudeMit speciale er voksne og arbejdsliv og jeg har mere end 20 års erfaring inden for området. Blandt mine typiske opgaver er sparring på karriereovervejelser, vanskeligheder i arbejds- og familielivet samt lederudvikling. Samtidig har jeg stor efterspørgsel fra mennesker som er ramt af stress, depressioner, har samarbejdsvanskeligheder, arbejdsrelaterede konflikter eller er ramt af ledighed.

Jeg arbejder således at vi i første omgang aftaler en enkelt samtale, og herefter kan du vurdere, om jeg er den rette person for dig at fortsætte dine samtaler med. Du har også mulighed for at få coaching via telefonsamtaler eller Skype.

Jeg er certificeret i en lang række af psykologiske testværktøjer som kan avendes i en personlig udviklingsproces.

Ud over at være cand. pæd. psyk er jeg uddannet socialrådgiver.

For yderligere information kan du kontakte mig via hanne@phuset.dk eller på telefon 20118468.