I mødet med os selv, andre og verden kan alting ske. Nogle gange beriges vi af livet, andre gange udfordres, overbelastes eller rammes vi. I perioder kan livet udfordre os så meget, at vi får brug for andres hjælp eller for en psykolog.

I samtalen med en psykolog kan du få hjælp til at håndtere de vanskeligheder, du oplever. Psykologen har fokus på dig, og der er afsat tid og rum til, at I sammen kan undersøge de udfordringer, du står overfor, og finde nye måder at håndtere dem på. Derved skabes muligheder for forandring, udvikling og øget trivsel.

Som psykolog lægger jeg vægt på at møde dig med nærhed og respekt og på at etablere et godt samarbejde med dig, så vi sammen kan finde ud af, hvordan du bedst kan håndtere de udfordringer, du aktuelt står med. Jeg lægger også vægt på at lære dig at kende, da det gør det muligt for mig at bruge min faglighed målrettet og individuelt tilpasset. Det handler om at støtte dig dér, hvor du er, og hjælpe dig i en retning, som er hensigtsmæssig for netop dig.

Hvis du har en psykisk lidelse, lægger jeg også meget vægt på at sikre, at du har en god forståelse af, hvad det er for en lidelse, du er ramt af, så du bedre kan skelne mellem, hvem du er, og den lidelse, du er ramt af. Det gør jeg gennem psykoedukation, dvs. information om den eller de pågældende lidelser. For jo mere viden du har om din lidelse, desto bedre kan du håndtere den. Og jo bedre du kan håndtere den, desto bedre kan du få det, og desto større er chancen for, at du undgår tilbagefald.

Jeg samarbejder gerne med din familie, din læge og din sagsbehandler.
Jeg har 18 års erfaring som psykolog og har arbejdet både med børn, unge og voksne. Jeg har stor erfaring i at samarbejde med læger og sagsbehandlere. Jeg tilbyder kognitivt orienteret samtaleterapi og har længerevarende efteruddannelser både inden for traditionel kognitiv terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Inden for den kognitive tradition rettes fokus ikke alene på dine opfattelser af dig selv, andre og fremtiden, men også på dine værdier og dit engagement. Fokus ligger på, hvad der egentligt er vigtigt for dig, og på, hvordan du bedst kan leve dit liv i overensstemmelse dermed.
Jeg tilbyder samtaler inden for de fleste områder, herunder blandt andet: personlig udvikling, selvværdsproblematikker, midtlivskriser, belastningsreaktioner, stress, angst, depression, overspisning, smertehåndtering og håndtering af diabetes. Jeg har også mange års erfaring med at hjælpe mennesker tilbage i arbejde efter længere tids sygemelding og med psykologisk udredning.

Jeg tilbyder også supervision og har erfaring med supervision af læger, psykologer, sagsbehandlere, social og sundhedsassistenter/hjælpere, præster og lærere.
min hjemmeside kan du læse mere om mig og hvilke former for terapi, supervision og udredning, jeg tilbyder.

Kontakt:
Tlf.: 22508497
Mail: dorthe@phuset.dk
Jeg kan kontaktes på telefon og mail, og vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Priser:
Individuel samtale (50-55 min): 900 kr..
Supervision: efter aftale
Aflysning: senest kl. 09.00 på konsultationsdagen på tlf. eller sms ellers opkræves fuldt honorar.
Det er ikke muligt at få tilskud fra den offentlige sygesikring hos mig. Men mange kan få hel eller delvis dækning af psykologudgifter gennem deres sagsbehandler, arbejdsplads, fagforening, forsikring eller Sygesikringen ”Danmark”.