Alle mennesker kan opleve at møde vanskeligheder i deres liv, som påvirker deres psykiske helbred. Man kan i disse situationer opleve, at man kommer til kort i at finde svar på disse vanskeligheder, og finde en vej videre. Ofte vil man starte med at søge forståelse og råd fra venner, familie, eller måske søge hjælp via sin egen læge, men der kan være tidspunkter hvor man kan have behov at tale med en psykolog om de vanskeligheder man møder.

Jeg tilbyder hjælp i forhold til:

  • Angst (social fobi og præstationsangst)
  • Depression
  • Identitetsproblematikker.
  • Lavt selvværd
  • Livskriser m.m..
  • OCD og andre tvangslidelser
  • Overdreven perfektionisme
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Prokrastination (undgåelse eller udsættelse af opgaver).

Som psykolog kan jeg hjælpe dig med at forstå hvorfor du tænker og handler, som du gør. Jeg arbejder ud fra at du er eksperten i dit eget liv, og at svarene på dine vanskeligheder kan findes frem i et samarbejde mellem os i terapien. Nogle gange kan svaret på ens vanskeligheder være at man skal skabe forandringer i sit liv, andre gange accept, ofte en kombination af dem begge.

Det kan være svært at finde tid til psykologsamtaler i en travl hverdag, uanset om det er på grund af arbejde, studier eller andet. Jeg tilbyder konsultationer på lørdage med kort ventetid.

Hvordan jeg arbejder

Som psykolog arbejder jeg ud fra den kognitiv adfærdsterapeutiske tilgang, hvilket betyder at jeg arbejder med hvordan tanker og adfærd kan være uhensigtsmæssige og spænde ben for at have det godt psykisk og hvordan man ved at arbejde på at tænke og handle på nye måder kan skabe positive forandringer i ens liv. Kognitiv adfærdsterapi har et “her og nu” perspektiv, hvor udgangspunktet er på hvilke måder du kan tænke eller handle anderledes, således at din livssituation bliver forbedret og du oplever mere glæde i dit liv. Jeg vil dog samtidig også forholde mig til din fortid, da den har betydning for hvordan vi udvikler os som personer. Mit fokus vil være på hvordan din fortid og opvækst har formet den måde du tænker og handler på i dag, og hvordan du kan bryde med uhensigtsmæssige negative mønstre fra fortiden.

Lidt om mig:

Jeg er 36 år, uddannet fra Københavns Universitet, og arbejder til daglig i psykiatrien. Jeg har flere års erfaringer med at arbejde med mennesker med en bred gruppe af psykiske lidelser, både i forhold til udredning og terapeutisk behandling. Jeg har også erfaring med at arbejde med unge, og tilbyder studerende sessioner til nedsat pris.

Praktiske oplysninger og priser:

Jeg tilbyder konsultationer på lørdage.

I also offer consultations in english and on Skype.

Normal takst: 900 kr pr. samtale (55 min).

Studerende: 700 kr. pr. samtale (55 min).

Afbud senest kl. 8 samme dag. Ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 8, opkræves fuld betaling.

Jeg er ikke tilknyttet sygesikring, men medlemskab af Sygesikring Danmark giver i nogle tilfælde dig tilskud til psykologbehandling på 300 kr. pr. samtale.

Ring til mig på tlf. 52526860 eller skriv på daniel@phuset.dk for at booke en samtale eller for at få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.