Oplever du, at dit forbrug af alkohol, hash eller stoffer er blevet for stort? Eller er du forælder til en ung, der mistrives? Jeg tilbyder samtaler til unge og voksne i forhold til rusmiddelbrug, sorg og generel mistrivsel.

Mine kerneydelser

Samtaler om et overforbrug af rusmidler vil altid tage udgangspunkt i, hvordan du oplever, at rusmidlet dels hjælper, dels udfordrer dig. Ofte oplever mennesker med rusmiddelbrug en ambivalens ift. at søge hjælp og ændre på deres vaner, og vi vil derfor også tale om din motivation for at søge hjælp og sætte en forandring i gang. Behandlingen vil bygge på hvad du ønsker, hvad du magter og – for de flestes vedkommende – hvor stor støtte du kan hente i dit netværk af venner og familie.

Samtaler med unge tager udgangspunkt i, at unge er i en særlig følelsesmæssig, social og tankemæssig udviklingsproces på vej mod at blive voksne. Det vil sige, at jeg i samtaler med unge tilpasser dialogen og de terapeutiske teknikker til det udviklings- og modenhedsniveau, som den unge er på. Samtaler hos en psykolog bør generelt være behagelige og trygge, men med unge kan det være særlig vigtigt at sikre en tryg relation til psykologen og en uformel tilgang, der gør samtalerne mindre ‘skræmmende’.

Sorgarbejde handler ikke om at give slip på det menneske man har mistet, men om at finde en måde at leve videre med mindet om den afdøde uden selv helt at miste fodfæstet i livet. Sorg er en form for hjemløs kærlighed, også selvom den kærlighed måske ikke altid var let eller entydig. Det er helt naturligt at føle, at man mister fodfæstet i perioder, hvis man mister en nærtstående, men i Danmark har vi næsten ingen sorg-ritualer, der hjælper de efterladte videre, og sorgen kan være tung at bære alene. Jeg tilbyder samtaler om sorg til både unge og voksne.

Om mig og mine arbejdsmetoder

Mit særlige kendetegn som psykolog er kombinationen af en varm, rummelig tilgang og høj faglighed. Et samtaleforløb hos mig vil bygge på dine ønsker og motivation samt en fælles grundig undersøgelse af din problemstilling. Denne undersøgelse kan af og til indeholde kortere interviews eller spørgeskemaer for at sikre, at behandlingen bliver tilpasset præcis dine behov og dermed bliver mest hjælpsom. Hvis jeg vurderer, at din problemstilling ligger uden for mit kompetenceområde, hjælper jeg dig gerne videre til en anden psykolog.

Jeg er uddannet på specialistniveau indenfor kognitiv terapi og bruger også Motiverende Interview, mentaliseringsbaseret terapi og psykodynamisk terapi alt efter hvilken problemstilling der skal arbejdes med i samtalerne. Det vil sige, at vi i samarbejdet kan arbejde med såvel konkrete adfærdsstrategier (fx at udvikle nye vaner til at undgå tilbagefald til alkoholmisbrug) som med dit generelle følelsesliv og din måde at indgå i forhold til andre mennesker på. Motiverende Interview er en samtaleteknik, som har vist sig særligt effektiv til behandling af mennesker med rusmiddelbrug.

Tidligere ansættelser og efteruddannelse

Jeg har tidligere arbejdet med voksne klienter i psykiatrien, samt med behandling af unge i Aarhus Kommune. I psykiatrien arbejdede jeg med udredning og behandling af voksne med depression, angst, ADHD, skizofreni og personlighedsforstyrrelser. I Aarhus Kommune har jeg dels behandlet unge med problemstillinger som let til moderat depression, eksamensangst og selvskade, og dels arbejdet med udredning og behandling af unge med rusmiddelbrug.

Jeg er autoriseret psykolog og i gang med at ansøge om godkendelse som specialist i psykoterapi hos fagnævnet i Dansk Psykologforening. Specialistuddannelsen er klientens garanti for, at psykologen efter sin autorisation har gennemgået en omfattende efteruddannelse og er trænet i at vurdere alle psykologiske aspekter af klientens problemstilling – og har overblikket til at henvise klienten videre, hvis psykologen vurderer, at han eller hun ikke er den rette til at hjælpe klienten på et ordentligt fagligt niveau.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer og er underlagt tavshedspligt.

Kontakt, priser og praktiske oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte mig på mail (camillalahn@phuset.dk) og tlf. 50 51 75 61, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille tid til en samtale. Jeg svarer på din henvendelse hurtigst muligt, max inden for 2-3 hverdage. Der er i øjeblikket ingen venteliste.

Samtalerne foregår i P-husets lokaler i Aarhus C (Åboulevarden 39, 1. tv. eller

Rosensgade 15, 3. tv.). Hver session varer 50-60 minutter og koster kr. 900,-. Telefonrådgivning til forældre til ung i samtaleforløb koster 250,- pr. påbegyndt kvarter (aftales individuelt efter første samtale).

Eventuel aflysning af bookede samtaler skal ske senest kl. 7.30 samme dag (aflyser man senere, betales den aflyste session).