Jeg er en kompetent psykolog med høj faglighed og mange års erfaring med at hjælpe børn, unge og voksne til bedre trivsel og udvikling.

Jeg tilbyder samtaleterapi funderet i en tryg og psykologfaglig ramme kombineret med et fokus på de individuelle faktorer, som karakteriserer netop dig og dit liv.

Jeg dækker følgende områder: sorg/krise; parterapi; stress; angst; depression; skilsmisse; familieterapi; børn/unge; personlig udvikling; rådgivning til forældre til barn med diagnose/autisme; supervision; kurser.

Jeg har endvidere specialiseret viden om – og erfaring med at arbejde indenfor autisme området. Både i forhold til mennesker som er ramt af autisme; til forældre til barn med autisme og til professionelle som arbejder indenfor området.

Når man søger en psykolog er det ofte, fordi man er ramt af livet på en måde, som giver udfordringer man ikke selv kan løse, med de strategier man plejer. Vi oplever alle livskriser i større og mindre grad, og mange løser vi selv eller med hjælp fra familie og netværk. Men nogle gange ender vi også i udfordringer, sorg, smerte, forvirring og vanskeligheder som bliver ved med at påvirke vores trivsel og udvikling negativt. Her kan samtaleterapi hjælpe.

I terapien hjælper jeg dig med identificering af vigtige individuelle faktorer, som har betydning for lige netop den måde du oplever, føler og handler på.
Samtidig hjælper jeg også med at udforske og identificere almen menneskelige forhold, som også har betydning for, hvordan vi føler, handler og reagerer i de udfordringer vi oplever.

Gennem terapi opnår du en større indsigt i dig selv, samt en bedre forståelse for egne og andres behov, følelser og handlemønstre. Ligeledes lærer du gennem terapien nye strategier og tænkemåder, som tilsammen skaber nye muligheder for at realisere de forandringer du ønsker.

Selvindsigt og ny viden opnået gennem samtaleterapien i kombination med en oplevelse af at dele tanker og følelser med et andet menneske i en omsorgsfuld og tillidsfuld ramme, kan tilsammen blive det fundament, ny trivsel og udvikling kan skabes ud fra.

Jeg mestrer en bred vifte af teoretiske metoder/tilgange som sikrer, at samtaleterapien tilpasses den stil som passer bedst til dig. Samtidig vil terapien balancere mellem omsorg, udforskning samt udfordring, da det er min erfaring, at vi som mennesker kun kan udvikle og forandre os, såfremt alle disse tre elementer er til stede.
Hver samtale evalueres af dig til slut så der sikres, at den efterfølgende samtale kan tilpasses evt. ændringer.

På min hjemmeside kan du læse mere om, hvem jeg er, og hvilke former for terapi, supervision og kurser jeg tilbyder:
www.juanajeppesen.dk

Kontakt:
PSYKOLOG
JUANA JEPPESEN
Tlf.: 25 75 94 28
Mail: juana@phuset.dk

Jeg kan kontaktes på telefon og mail.
Jeg vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.

Priser:
Individuel samtale (55 min): 950 kr.
Parsamtale (85 min): 1375 kr.
Supervision: efter aftale
Kursus: efter aftale

Aflysning:  meldes på sms eller mail senest kl. 08.00 på konsultationsdagen ellers opkræves fuldt honorar.

Man kan ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring hos mig. Men mange kan få delvis eller fuld dækning af psykologydelser via sygesikring ”Danmark”, arbejdspladsen, private sundhedsforsikringer eller fagforening.