Et offer for psykisk vold oplever ofte, at situationen vendes på hovedet, så den krænkede fremstår som den fejlende. Her kan du læse mere om, hvad psykisk vold er, hvordan det kan hjælpes og hvad du kan få ud af at tale med en psykolog.

 

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold refererer til måder, hvorpå en person kan ydmyge, skade, skræmme og krænke en anden via bl.a. magt, kontrol og grænseoverskridende handlinger. Psykisk vold omhandler en grundlæggende respektløs og umenneskelig behandling af en anden person og dennes grænser.

Psykisk vold kan bla. bestå af:

 • Mobning og tyrannisering
 • Trusler
 • Nedværdigende og/eller ydmygende tiltale og adfærd
 • Offentlig udhængning/latterliggørelse
 • Følelsesmæssig afpresning
 • Seksuelle krænkelser
 • Urimelig og heftig mistænkeliggørelse
 • Magtmisbrug
 • Eksklusion fra et fællesskab/social udstødelse
 • Chikane og forfølgelse
 • Dominerende og kontrollerende adfærd i forhold til en anden persons liv

Psykisk vold finder sted i mange forskellige sammenhænge: parforhold, familier, arbejdsliv, skole-/uddannelses-sammenhæng og sociale fællesskaber i øvrigt.

Det kan være svært selv at vurdere, om du er udsat for psykisk vold. I mange tilfælde kan det være svært at sætte ord på, hvad det præcis er, krænkeren gør, som er krænkende. Dette skyldes, at den krænkende adfærd ofte er latent og yderst manipulerende. Ofte formår krænkeren at vende hele situationen på hovedet, så det er offeret, der fremstilles som den, der er eller gør noget forkert. Man kan som offer derfor føle sig meget forvirret og være i tvivl omkring det, man oplever.

Psykisk vold er nedbrydende og traumatiserende og kan medføre symptomer som eksempelvis angst, mistet fornemmelse for egne grænser, ensomhed, lavt selvværd, manglende tro på sig selv, nedsat energiniveau, depression, svigtende hukommelse og koncentration, en mistet tro på at komme fri af situationen og i sidste ende selvmordstanker.

Hvordan kan du få hjælp hvis du har været udsat for psykisk vold?

Hvis du er, eller har været, udsat for psykisk vold, er behandlingen at skabe klarhed over din situation og dine handlemuligheder, finde tilbage til dine egne personlige grænser og bearbejde de følelsesmæssige sår, der følger med de krænkende oplevelser.

Hvad får du ud af at tale med en psykolog?

Hos en psykolog lærer du at tage kontrollen over dit eget liv, så det er dig og ikke en anden person, der styrer dit liv og dine følelser. Efter endt behandling vil du have sikkerhed over dine egne værdier, din egen tro og kendskab til det kort og kompas, som du vil bruge til at navigere efter i dit liv.

Som led i behandlingen vil du få en række redskaber du kan trække på, når en anden person prøver at kontrollere dig – og udsætter dig for psykisk vold. Du vil bruge disse redskaber til at frigøre dig og tage kontrollen selv. Redskaberne og viden om hvad du selv vil navigere efter, betyder også, at du vil stå med en større tillid til dig selv. Den tillid vil du kan tage med dig i din videre færden i livet og bruge den til at møde verden på en ny måde.

Du kan søge telefonisk rådgivning om psykisk vold ved Mødrehjælpen.

Har du lyst til at få en samtale med en psykolog, der er specialist så ring til hovednummeret i enten Århus og København og den ansvarlige leder, som er uddannet psykolog, vil finde en psykolog der passer til dig.

Psykisk vold video