Følelsen af ikke at slå til, ikke at opnå de ting i livet du ønsker dig, kan skyldes lavt selvværd. Her kan du læse mere om lavt selvværd, hvordan behandlingen foregår og hvad du kan få ud af den.

Mange mennesker kæmper med lavt selvværd. Når man er ramt af lavt selvværd, tænker man ofte, at andre mennesker er bedre end én selv, at man ikke er noget værd, og man kan føle sig ’forkert’. Man kan bekymre sig en hel del om, hvad andre mennesker tænker om én og ligeledes blive grebet af selvbebrejdelser.

At have højt selvværd betyder derimod, at man synes, at man er god nok, som man er – med de fejl og mangler, styrker og ressourcer, man har med sig.

At have lavt selvværd kan betyde ensomhed og isolation.

Hvis du har lavt selvværd, kender du nogle af nedenstående symptomer:

 • Jeg har negative tanker om mig selv
 • Jeg føler ikke jeg er god nok og jeg skal gøre mere for at blive accepteret af andres og egen accept
 • Jeg vurderer hele tiden mig selv
 • Jeg stiller høje krav til mig selv
 • Jeg udsætter ting
 • Jeg føler mig ofte trist
 • Jeg føler, at jeg ikke er så god som andre
 • Jeg søger anerkendelse, men får aldrig nok
 • Jeg søger komplimenter
 • Jeg har svært ved at sige fra, når andre stiller krav til mig
 • Jeg bliver styret af følelsen af lavt selvværd, selvom jeg godt ved at det ikke er rationelt
 • Mit humør styres af det lave selvværd og det afholder mig fra at gøre de ting, jeg gerne vil og drømmer om
 • Jeg ser på alt det, jeg ikke kan og jeg ser ikke på det, jeg er god til og brænder for

Er du i tvivl om du har lavt selvværd så tag denne test.

Det lave selvværd betyder, at du har svært ved at komme tæt på det liv du ønsker. Selvværd er ikke en permanent tilstand men kan derimod behandles.

Hvordan behandles lavt selvværd og hvad får du af behandlingen?

Man kan arbejde med lavt selvværd på flere forskellige måder: Ved at få en forståelse for forhistorien til det lave selvværd, kan man blive klogere på hvor og under hvilke omstændigheder, man har samlet det negative selvbillede op. Denne forståelse bevirker ofte en begyndende distancering til det lave selvværd. Samtidigt kan man arbejde terapeutisk med de negative tanker og følelser knyttet til det lave selvværd, således at deres ’magt’ i ens liv reduceres. Man vil også gennem behandlingen hjælpes til at blive mere klar over egne prioriteringer og værdier i livet, hvilket kan danne grobunden for fremtiden i stedet for en stor opmærksomhed på andre idéer og synspunkter.

Få bedre selvværd med online forløb

Som noget nyt kan du også tage et online forløb som giver dig bedre selvværd. Forløbet er som noget unikt opbygget så du anonymt kommer i gruppe med andre. Det er således et mix af gruppeterapi, øvelser og redskaber. Programmet er udviklet af et internationalt tværfagligt team af specialister og kan for mange være en økonomisk mere overskuelig løsning. Du kan læse mere om behandlingen her.

Hvad får du ud af at blive behandlet for lavt selvværd hos psykolog?

Når du bliver behandlet for lavt selvværd hos en psykolog, mødes du af en person, som er universitetsuddannet. En psykolog er en professionel samtalepartner, der efter sin universitetsuddannelse løbende efteruddanner sig gennem kurser og supervision.

Når du skal behandles for lavt selvværd er det vigtigt at finde en psykolog, du har god relation til og som kan begribe din situation med dens facetter og forhistorie. Læs her om hvordan du finder en god psykolog.

Har du lyst til at få en samtale med en psykolog, der er specialist så ring til hovednummeret i enten Århus og København og den ansvarlige leder, som er uddannet psykolog, vil finde en psykolog der passer til dig.

Lavt selvværds video