Søvnforstyrrelser, nedsat appetit og lyst til sex? Øget irritation på andre mennesker og oplevelse af meningsløshed og isolation. Det er nogle af symptomerne på en depression, hvor du kan få god hjælp af en psykolog. Her kan du læse mere om, hvad depressioner er, hvordan den behandles og hvad du kan få ud af behandlingen.

 

Hvad er depression?

Hvis du lider af en depression, har du oplevelsen af, at alt er ligegyldigt, og at der ligger et låg på alle dine følelser, så du føler dig nedtrykt og opgivende. Du føler at alt er tungt og har ingen energi og vil helst være i fred. Du kan have søvnforstyrrelser og nedsat appetit- og sexlyst. Det er svært at finde mening med noget, og måske har du oplevelsen af, at det er hårdt at fortsætte livet. Det er svært at mærke, at du kan noget, eller at andre har brug for dig – og du orker egentlig heller ikke rigtigt dem! Derfor er det ofte meget ensomt at opleve en depression – og i vores hæsblæsende samfund, hvor man skal være på, kan det føles skamfuldt at være ude af stand til at imødekomme de krav, der normalt er til dig. Det kan godt være svært for dem, der kender dig, at forstå, hvorfor du ikke bare kan tage dig sammen og se lidt mere positivt på tingene.

Depression er en uhyre normal tilstand i Danmark; specielt om vinteren bliver mange ramt. Nogle oplever depressioner skiftevis med tilstande, hvor humøret og energien er højt oppe. Det kaldes biopolar lidelse. Depressioner opdeles på et spektrum fra lette over moderate depressioner, som en psykolog fint kan hjælpe dig igennem, til de svære depressioner, der højst sandsynligt kræver medicinsk hjælp, før du overhovedet er i stand til at indgå i et psykologisk samtaleforløb. Depressioner kan opstå ud af mange forskellige livsomstændigheder, og som regel giver det god mening at se dem som meningsfulde reaktioner på et stort pres; eksempelvis et tab, en livskrise, længerevarende stress eller depressionen dækker over andre følelser som vrede eller fornemmelsen af at være gået i stå i sit liv.

Test man kan tage på nettet, der kan give et fingerpeg på, om man lider af en depression – klik her.

Depressionsforeningen er et godt sted at hente information om de muligheder du har.

Hvordan behandles depression ved psykolog?

Du vil sammen med din psykolog afklare, hvad der har ført til depressionen. Måske er der tale om omstændigheder, der kan ændres, måske skal du lære at acceptere, hvad der er sket, eller du skal opnå en ny forståelse af dit liv. Det kan være relevant at inddrage nogle i din familie eller din partner i selve samtalerne.

Du kan måske have brug for at foretage nogle valg i forhold til, hvad du vil med dit liv, og psykologen vil hjælpe dig med at finde frem til, hvad der vil gøre dit liv mere meningsfuldt og støtte dig i at foretage de nødvendige handlinger. Dette kan være en svær proces, da depressionen ofte har forstyrret dit indre kompas, og du derfor ikke kan mærke, hvad du har lyst til.

Måske er det nødvendigt, at du får nogle redskaber, så du kan imødegå selve symptomerne hjemme. At komme ud af sin depression kræver måske større selvomsorg, end du har lært hjemmefra. Det kan være, at du har et tankemønster, der vil gøre enhver deprimeret og som har gavn af et skub. Måske har du lært at kærlighed i parforhold eller anerkendelse på arbejdet kræver, at du tilsidesætter dig selv og du skal lære at stå stærkere uden bekræftelse udefra.

Det ses her, at der er mange måder psykologen kan hjælpe dig på, og det skyldes at forskellige mennesker med så forskellige liv får nogle af de samme symptomer.

Hvad får du ud af depressions behandling?

Det kan være svært at slæbe sig selv afsted og modtage den behandling, som du har brug for, men det fortæller mere om, hvad du er oppe i mod, end det siger noget om dig. Efterhånden genvinder du kræfterne og begynder måske at udtrykke dig mere tydeligt i dine relationer. Når du har gennemgået et forløb med en psykolog, er du blevet klogere på dig selv, fordi du sammen med din psykolog har været nysgerrig på dig og dit liv. Du respekterer højst sandsynligt dig selv mere og ved mere om, hvordan du passer på dig selv. Måske var depressionen et springbræt til nogle valg, så du nu lever på en mere tilfredsstillende måde. Du kan mærke både positive og negative følelser mere tydeligt, fordi ligegyldigheden er forsvundet. Lyst, længsel og taknemmelighed bliver en del af dit følelsesliv.

Har du lyst til at få en samtale med en psykolog, der har stor interesse og erfaring med dette område, så ring til hovednummeret i enten Århus eller København og den ansvarlige leder, som er uddannet psykolog, vil finde en psykolog der passer til dig.

Depressions video